M-realin vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen liiketulos ilman kertaluonteisia eriä jää edellistä neljännestä heikommaksi


M-real Oyj Pörssitiedote 6.3.2009

M-real arvioi 5.2.2009 julkaisemassaan tilipäätöstiedotteessaan, että
vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen liiketulos ilman kertaluonteisia
eriä paranee kausiluonteisesti edellisestä vuosineljänneksestä mutta
jää selvästi tappiolliseksi. Samalla todettiin, että talouden yleinen
epävarmuus tekee lähikuukausien ennustamisesta erityisen
haasteellista.

Kysyntä- ja toimitusmäärät ovat jääneet arvioitua heikommiksi ja
tuotannonrajoituksia on jouduttu jatkamaan suunniteltua laajemmin.
Lisäksi sellun hinta on jatkanut voimakasta laskuaan alkuvuoden
aikana ja selluvarastot ovat kasvaneet. Selluvarastojen arvoa on
jouduttu alaskirjaamaan. Näistä tekijöistä johtuen M-realin
ensimmäisen neljänneksen liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä
arvioidaan jäävän edellistä neljännestä heikommaksi.

Yleistalouteen liittyvien merkittävien epävarmuustekijöiden takia
tulosennusteiden antaminen on tällä hetkellä poikkeuksellisen
haasteellista. Tästä johtuen M-real ei tulevaisuuden näkymiä
esittäessään toistaiseksi anna ennusteita arvioidusta
tuloskehityksestä.

M-REAL OYJ

Lisätiedot:
Talousjohtaja Seppo Parvi, puh 010 465 4321
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Juha Laine, puh. 010 465 4335

Tilaa