Metsä Board Oyj laskee liikkeeseen 225 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan ja uudelleenrahoittaa syndikaattilainansa

Metsä Board Oyj Lehdistötiedote 6.3.2014 klo 17.30

EI JULKISTETTAVAKSI, JAETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, SINGAPORESSA, HONG KONGISSA TAI MUILLA OIKEUDENKÄYTTÖALUEILLA, JOILLA TÄLLAINEN JULKISTAMINEN, JAKAMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA. TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUS MYYDÄ ARVOPAPEREITA.

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Board Oyj laskee liikkeeseen 225 miljoonan euron pääosin institutionaalisille sijoittajille suunnatun vakuudettoman joukkovelkakirjalainan. Laina erääntyy 13.3.2019, ja sen kiinteä vuotuinen kuponkikorko on 4,000 prosenttia.

Laina ylimerkittiin yli kymmenkertaisesti. Standard & Poor’s on antanut joukkovelkakirjalainalle luottoluokituksen B+ ja Moody’s luottoluokituksen B2, jotka molemmat ovat linjassa yhtiön yleisten luottoluokitusten kanssa. Laina haetaan listattavaksi NASDAQ OMX Helsinki-pörssiin. Liikkeeseenlaskun koordinaattorina toimi Nordea Markets. Muina pääjärjestäjinä toimivat Danske Bank, Pohjola Markets, SEB ja Swedbank.

Metsä Board on myös allekirjoittanut uuden, vakuudettoman syndikoidun luottosopimuksen. Uusi järjestely koostuu 150 miljoonan euron lainasta ja 100 miljoonan euron luottolimiitistä, jotka erääntyvät maaliskuussa 2018. Järjestelyn koordinaattorina toimi Nordea. Muut luottosopimuksen järjestäjät olivat Danske Bank, DNB, Pohjola, Swedbank ja SEB.

Uusista rahoitusjärjestelyistä saatavat tuotot käytetään pääosin olemassa olevan 350 miljoonan euron maaliskuussa 2016 erääntyvän vakuudellisen lainan ennenaikaiseen takaisinmaksuun. Uudella luottolimiitillä puolestaan korvataan toukokuussa 2015 erääntymässä ollut nostamaton 100 miljoonan euron suuruinen luottolimiitti.


METSÄ BOARD OYJ

Lisätietoja:
Talousjohtaja Markus Holm, puh. 010 465 4913
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Juha Laine, puh. 010 465 4335

 

Tilaa