Neuvottelut henkilömäärän vähentämisestä 220:lla päätökseen Speciality Papers -liiketoiminta-alueella

M-real Oyj Pörssitiedote 21.5.2010 klo 15

Neuvottelut henkilömäärän vähentämisestä 220:lla päätökseen Speciality Papers
-liiketoiminta-alueella 

M-real Oyj, joka kuuluu Metsäliitto-konserniin, ilmoitti 9.12.2009 uusista
suunnitelmista Speciality Papers -liiketoiminta-alueen kannattavuuden
parantamiseksi. Pääasiallisina toimina mainittiin Reflexin kahden
erikoispaperikoneen suunnitellut sulkemiset sekä Gohrsmühlen ja Reflexin
tehtaiden organisaatioiden uudelleenjärjestely. 

Neuvottelut suunniteltujen toimien toteuttamiseksi käynnistettiin tammikuussa
2010. Neuvottelut on saatu päätökseen ja niiden tuloksena Gohrsmühlen ja
Reflexin tehtaiden henkilömäärä vähenee 220 työpaikalla vuoden 2010 loppuun
mennessä. Tämä on noin 20 prosenttia kokonaishenkilömäärästä. Toimenpiteet
henkilömäärän vähentämiseksi on käynnistetty. 
 
Reflexin tehtaan vuosittainen tuotantokapasiteetti vähenee noin 80 000
tonnilla. Itsejäljentävien tuotteiden pohjapaperin tuotanto siirretään
Gohrsmühlen tehtaalle. Kyseisten tuotteiden jalostusta ja jälkikäsittelyä
jatketaan edelleen Reflexin tehtaalla. Lisäksi Reflexin tehtaalla jatketaan
Premium Papers ja Digital Imaging -tuotteiden tuotantoa. M-real Zandersin
tuotevalikoima ja tarjonta säilyvät muuttumattomina. 

Tästä eteenpäin Reflexin tehdasta kehitetään paper park -konseptin mukaisesti,
eli tehdasalueelle pyritään mahdollisuuksien mukaan löytämään teollisia
kumppaneita ja näin luomaan uusia korvaavia työpaikkoja. Gohrsmühlen tehtaalla
erikoispaperituotteiden osuus kokonaistuotevalikoimasta tulee kasvamaan
edelleen. 

Yllä mainittujen toimenpiteiden seurauksena Speciality Papers
-liiketoiminta-alueen vuoden 2010 toisen neljänneksen liiketulos sisältää noin
16 miljoonan euron kertaluonteisen kuluvarauksen. Toimenpiteiden
tulosparannuksen arvioidaan olevan noin 18 miljoonaa euroa vuodessa
täysimääräisenä vuodesta 2011 alkaen. 

Lisätietoja:
Talousjohtaja Matti Mörsky, puh. 010 465 4913
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Juha Laine, puh. 010 465 4335

Tilaa