NIMITYS METSÄ-SERLAN KONSERNIHALLINNOSSA

1.11.2000


Oikeustieteen kandidaatti Jouko Rekola on nimitetty verolaki-mieheksi 1.11.2000
alkaen. Hän on aiemmin työskennellyt Veronmaksajien Keskusliitossa ja
verohallinnossa. Jouko Rekolan päävastuualueena tulevat olemaan Metsä-Serlan
suomalaisten yhtiöiden veroasiat. 

Jouko Rekolan yhteystiedot ovat seuraavat: 

Puhelin 01046 94373 
Telefax 01046 94390 
GSM 050 598 9918 
jouko.rekola@metsaserla.com 



JAKELU Metsä-Serlan ja Metsäliitto-yhtymän henkilöstö Tapiolassa 
Metsä-Serlan kotimaiset toimipaikat

Tilaa