Auditointiraportti osoittaa Botnian Fray Bentoksen tehtaan noudattavan parasta saatavilla olevaa teknologiaa (BAT)


            
Varmistaakseen, että niitä suosituksia, jotka sisältyvät Fray Bentoksen
tehtaasta tehtyihin ympäristö- ja sosioekonomisiin tutkimuksiin, noudatetaan
asianmukaisesti, Botnia ja International Finance Corporation (IFC) ovat
laatineet tätä koskevan suunnitelman (Environmental and Social Action Plan,
ESAP). Osana tätä suunnitelmaa, Botnia ja IFC halusivat ulkopuolisen
asiantuntijan vahvistuksen sille, että Fray Bentoksen tehdas toimii
käynnistyttyään IFC:n tekemän CIS-tutkimuksen suositusten mukaisesti. Botnia
pyysi AMEC Forest Industry Consulting -nimistä metsäalan konsultointiyritystä
suorittamaan tämän auditoinnin. 

Auditointi suoritettiin kahdessa vaiheessa. Vaihe I suoritettiin huhtikuussa
2007 ja vaihe II elokuussa 2007. Auditointiraportti on nyt julkaistu. 

Raportin tärkeimmät havainnot ovat:

  * Tehdasprojektin organisaatio vastaa toiminnallisia tavoitteita, myös
   ympäristöasioiden hallinnan osalta. 
  * Kaikki prosessilaitteet ja tehtaaseen asennettu tai asennettavaksi
   suunniteltu teknologia vastaavat CIS-tutkimuksessa määriteltyä parasta
   saatavilla olevaa teknologiaa. 
  * Tehtaan johdolla on tarvittava ymmärrys ympäristökysymyksistä tällaisessa
   projektissa. 
  * Henkilöstö on saanut erittäin kattavan koulutuksen ja tehtaan
   käynnistyksessä on mukana erittäin kokenutta henkilökuntaa. 
  * Konsulttien kokonaisnäkemys on, että projekti on hyvin suunniteltu ja
   toteutettu ja että henkilöstö on pätevää ja motivoitunutta. Käytössä on
   modernia prosessiteknologiaa, joka takaa alhaiset päästöt ja minimoi
   ympäristölle aiheutuvat vaikutukset. 

AMECin raportti on luettavissa englanniksi nettisivuillamme, klikkaa tästä.

Yrityksestä

Metsä Fibrewww.metsafibre.fi Metsä Fibre on johtava biotuotteiden ja bioenergian valmistaja. Selluliiketoiminnan tuotemerkki on Botnia ja sahaliiketoiminnan tuotemerkki Metsä Nordic Timber. Yhtiön valkaistut havu- ja koivusellut on kehitetty korkealaatuisen kartongin, pehmo- ja painopaperin sekä erikoistuotteiden valmistukseen. Kuusi- ja mäntysahatavaran pääkäyttökohteet ovat rakentamisen ja sisustamisen tuotteet sekä ikkuna-, ovi- ja pakkausteollisuuden raaka-aineet. Vuonna 2017 Metsä Fibren liikevaihto oli 1,9 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 1 200 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia.

Tilaa

Liitteet & linkit