Botnia halukas parantamaan Uruguay-joen veden laatua tehdasprojektin yhteydessä


            
Metsä-Botnia on valmis yhteistyöhön uruguaylaisten viranomaisten ja yhtiöiden
kanssa mahdollistaakseen Fray Bentoksen kaupungin viemärivesien puhdistuksen
Botnian Uruguayhyn rakennettavan sellutehtaan jätevedenkäsittelylaitoksessa.
Botnia toimii samalla tavalla myös Suomessa, sillä esimerkiksi Raumalla
kaupungin viemärivedet käsitellään Botnian tehtaan jäteveden kanssa samassa
laitoksessa. 

Maailman pankin alaisen IFC:n teettämän asiantuntija-arvion (nk.
Hatfield-raportti) mukaan Fray Bentoksen jätevesien puhdistaminen rakennettavan
tehtaan laitoksessa merkitsisi jokiveden biologisen hapenkulutuksen ja
kolibakteerien vähentymistä jokivedessä, ja parantaisi siten jokiveden laatua
nykyisestä tilastaan. 

Botnian Fray Bentoksen sellutehdashankkeella on merkittäviä sosioekonomisia
vaikutuksia alueella. Uruguayn hallitus on tukenut metsätalouden kehittämistä
maassa jo vuosia, ja sellutehdas on luonnollinen seuraava kehitysaskel.
Toiminnan painopiste siirtyy raakapuun viennistä ylemmäs arvoketjussa, luo
maahan uutta teollisuutta ja tarjoaa siten kehitysmahdollisuuksia koko
alueelle. 

Lisäksi Botnia on halukas käyttämään olemassaolevaa tieto-taitoaan Uruguay-joen
veden laadun parantamiseksi, mikä myös edistää alueen asukkaiden hyvinvointia.
"Voimme käyttää samaa jätevedenkäsittelylaitosta myös kaupungin viemäriveden
puhdistukseen. Tämä parantaa jokiveden laatua", Botnian ympäristöjohtaja Kaisu
Annala korostaa. 

Botnia harkitsee myös toista aloitetta, joka koskee läheisessä Mercedeksen
kaupungissa sijaitsevaa Pamer-nimisen yhtiön sellu- ja paperitehdasta. Tehdas
on teknologialtaan vanhempi, eikä sillä ole selluprosessissa syntyvän
mustalipeän talteenottojärjestelmää. 

Botnia on tarjoutunut polttamaan Pamerin tehtaan mustalipeän oman tehtaansa
soodakattilassa. Yllämainitun Hatfield-raportin mukaan tämä vähentäisi
Uruguay-joen biologista hapenkulutusta noin 8 000 kg päivässä. Lisäksi se
vähentäisi joen kemikaalista hapenkulutusta sekä muiden saastuttavien aineiden
pitoisuuksia. 

Näiden toimenpiteiden valmistelu on käynnissä asianosaisten uruguaylaisten
viranomaisten ja yhtiöiden kanssa, ja Botnia on valmis ottamaan ne käyttöön
tehtaan käynnistyessä vuoden 2007 kolmannella neljänneksellä. 

Lisätietoja antaa ympäristöjohtaja Kaisu Annala, puh. 050 3836109.

Yrityksestä

Metsä Fibrewww.metsafibre.fi Metsä Fibre on johtava biotuotteiden ja bioenergian valmistaja. Selluliiketoiminnan tuotemerkki on Botnia ja sahaliiketoiminnan tuotemerkki Metsä Nordic Timber. Yhtiön valkaistut havu- ja koivusellut on kehitetty korkealaatuisen kartongin, pehmo- ja painopaperin sekä erikoistuotteiden valmistukseen. Kuusi- ja mäntysahatavaran pääkäyttökohteet ovat rakentamisen ja sisustamisen tuotteet sekä ikkuna-, ovi- ja pakkausteollisuuden raaka-aineet. Vuonna 2017 Metsä Fibren liikevaihto oli 1,9 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 1 200 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia.

Tilaa