Botnia harkitsee Kaskisten tehtaan tuotannon pysäyttämistä

Tehdashinnaltaan kilpailukykyisen puuraaka-aineen saatavuus on rajoittanut Oy
Metsä-Botnia Ab:n Suomen tehtaiden tuotantoa ja heikentänyt niiden
kannattavuutta. Puun tarjonta ei mahdollista yhtiön Suomen tehtaiden täyden
kapasiteetin mukaista tuotantoa kilpailukykyisin kustannuksin vuonna 2009. 

Rajoitustoimia on toteutettu viimeisten kahden vuoden aikana jatkuvilla
tuotannonrajoituksilla ja ylimääräisillä seisokeilla yhtiön kaikilla Suomen
tehtailla. Kilpailukykyisen puuraaka-aineen heikko saatavuus edellyttää
tulevaisuudessa yhä suurempia tuotannonrajoituksia, ja niiden jakaminen
kaikille Botnian Suomen tehtaille heikentäisi kaikkien tehtaiden ja koko yhtiön
kannattavuutta merkittävästi. 

Tämän vuoksi harkitaan Kaskisten tehtaan tuotannon keskeyttämistä toistaiseksi
vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen aikana. Vaihtoehtoisesti harkitaan tehtaan
tuotannon lopettamista kokonaan. Yhtiö käynnistää asiaa koskevat
yhteistoimintaneuvottelut. 

"Erityisesti Kaskisten tehtaan käyttämän hinnaltaan kilpailukykyisen
lehtipuuraaka-aineen saatavuus muodostuu ongelmaksi tulevaisuudessa. Kaskisten
tehdas on tekniikaltaan Botnian vanhin tehdas ja tuotantokustannuksiltaan
korkein. Siellä on myös käytetty Botnian muita tehtaita enemmän kalliita
tuontipuueriä. Kaskisten tehtaaseen kohdistuvilla tuotannonrajoitustoimilla
pyrimme varmistamaan muiden tehtaiden ja koko yhtiön kannattavuuden myös
tulevaisuudessa", toteaa toimitusjohtaja Ilkka Hämälä. 

Yhteistoimintalain mukainen neuvotteluesitys annetaan 6.11.2008, ja
neuvottelujen piirissä on 223 henkilöä. Tuotannon keskeytysvaihtoehdossa
keskeytyksen kestoajaksi arvioidaan tällä hetkellä yli 90 päivää. 

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Ilkka Hämälä, puhelin 0400 379 888 klo 11.30
alkaen. 

KUTSU LEHDISTÖTILAISUUTEEN

Yhtiö järjestää lehdistötilaisuuden Botnian Kaskisten tehtaalla (kartta
liitteenä) tänään 5.11.2008 klo 15.15. Paikalla vastaamassa lehdistön
kysymyksiin ovat yhtiön toimitusjohtaja Ilkka Hämälä, tuotantojohtaja Ismo
Nousiainen sekä tehtaanjohtaja Pertti Hietaniemi. 

Yrityksestä

Metsä Fibrewww.metsafibre.fi Metsä Fibre on johtava biotuotteiden ja bioenergian valmistaja. Selluliiketoiminnan tuotemerkki on Botnia ja sahaliiketoiminnan tuotemerkki Metsä Nordic Timber. Yhtiön valkaistut havu- ja koivusellut on kehitetty korkealaatuisen kartongin, pehmo- ja painopaperin sekä erikoistuotteiden valmistukseen. Kuusi- ja mäntysahatavaran pääkäyttökohteet ovat rakentamisen ja sisustamisen tuotteet sekä ikkuna-, ovi- ja pakkausteollisuuden raaka-aineet. Vuonna 2017 Metsä Fibren liikevaihto oli 1,9 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 1 200 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia.

Tilaa