Botnia noudattanut Uruguayn sellutehdashankkeessa OECD:n ohjesääntöjä

Suomen kansallinen yhteyselin (kauppa- ja teollisuusministeriö) on tänään
antanut kannanottonsa argentiinalaisen CEDHA (The Center for Human Rights and
Environment) kansalaisjärjestön huhtikuussa 2006 tekemään selvityspyyntöön. 

Päätöksessä todetaan, että Botnia S.A./Oy Metsä-Botnia Ab on toiminut Uruguayn
sellutehdashankkeessaan OECD:n monikansallisten yritysten toimintaohjeiden
mukaisesti ja että CEDHAn tekemä selvityspyyntö ei anna aihetta
jatkotoimenpiteisiin Suomessa. 

Päätöksessä todetaan myös hankkeen taloudellisten hyötyjen olevan mittavia.
Lisäksi todetaan, että ympäristövaikutusten hallinnassa hanke noudattaa
tiukkoja kansainvälisiä kriteerejä. 

Lue kauppa- ja teollisuusministeriön tiedote tästä linkistä. 

Lisätietoja antaa Uruguay-projektin viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Marko
Janhunen, puh. 050 5900047. 

Yrityksestä

Metsä Fibrewww.metsafibre.fi Metsä Fibre on johtava biotuotteiden ja bioenergian valmistaja. Selluliiketoiminnan tuotemerkki on Botnia ja sahaliiketoiminnan tuotemerkki Metsä Nordic Timber. Yhtiön valkaistut havu- ja koivusellut on kehitetty korkealaatuisen kartongin, pehmo- ja painopaperin sekä erikoistuotteiden valmistukseen. Kuusi- ja mäntysahatavaran pääkäyttökohteet ovat rakentamisen ja sisustamisen tuotteet sekä ikkuna-, ovi- ja pakkausteollisuuden raaka-aineet. Vuonna 2017 Metsä Fibren liikevaihto oli 1,9 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 1 200 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia.

Tilaa