Botnia palkitsi turvallisimman yksikkönsä vuonna 2010

Botnia on valinnut Suomen neljän sellutehtaan ja Venäjällä olevan sahan joukosta vuoden 2010 Turvallisimmaksi yksiköksi Botnian Rauman tehtaan.

Valinnassa huomioidaan yksikön oman henkilöstön ja palvelutoimittajien tapaturmataajuus, tapaturmien vakavuusaste ja ennakoiva turvallisuustyö. Rauman tehtaan henkilökunnalle ei palkitsemisvuonna tapahtunut yhtään työtapaturmaa ja viime vuoden loppuun mennessä yhtäjaksoisen tapaturmattoman ajanjakson pituus oli 450 vuorokautta. Tämä oli samalla siihen mennessä pisin tapaturmaton ajanjakso Botniassa omalle henkilökunnalle.
Palvelutoimittajille tapahtui vuoden 2010 aikana kaksi lievää työtapaturmaa. Ennakoivassa turvallisuustyössä turvallisuushavaintojen, turvallisuuskierrosten ja turvavarttien määrät kasvoivat oleellisesti.

Tunnustus jaettiin viidennen kerran. Botnian Rauman tehdas palkittiin kolmannen kerran peräkkäin yhtiön turvallisimpana yksikkönä.
Kaksi ensimmäistä kertaa kiinnityksen samovaariin oli saanut Svir Timberin saha.

Työturvallisuuden edelleen kehittäminen on Botnian yksi pääpainopiste toiminnan jatkuvassa kehittämisessä. Tavoitteena on saavuttaa nolla tapaturmaa -taso kaikissa yksiköissä. Tämän saavuttamiseksi olemme laatineet työturvallisuusjohtamisen periaatteet, joita on toteutettu vuoden 2009 alusta lähtien jokaisessa Botnian yksikössä.

Asetettu turvallisuuden tavoite on erittäin haastava. Rauman tehtaan henkilöstö on omalla toiminnallaan jo kuitenkin osoittanut, että se on myös saavutettavissa oleva.

         Lisätietoja
         Tuotantojohtaja Ismo Nousiainen, puhelin 050 598 7378
         Tehtaanjohtaja Timo Merikallio, puhelin 050 598 9342

Yrityksestä

Metsä Fibrewww.metsafibre.fi Metsä Fibre on johtava biotuotteiden ja bioenergian valmistaja. Selluliiketoiminnan tuotemerkki on Botnia ja sahaliiketoiminnan tuotemerkki Metsä Nordic Timber. Yhtiön valkaistut havu- ja koivusellut on kehitetty korkealaatuisen kartongin, pehmo- ja painopaperin sekä erikoistuotteiden valmistukseen. Kuusi- ja mäntysahatavaran pääkäyttökohteet ovat rakentamisen ja sisustamisen tuotteet sekä ikkuna-, ovi- ja pakkausteollisuuden raaka-aineet. Vuonna 2017 Metsä Fibren liikevaihto oli 1,9 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 1 200 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia.

Tilaa