Botnia tilasi Uruguayn sellutehtaan automaation Honeywelliltä


            
Botnia ja Honeywell ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen, jonka mukaan
Honeywell toimittaa Uruguayhin rakennettavan sellutehtaan koko automaation.
Sopimuksen kauppahinta on kuusi miljoonaa euroa. Uusi tehdas rakennetaan Fray
Bentosin kaupunkiin Uruguayn länsiosaan, ja se käynnistyy vuoden 2007 lopulla.
Tehdas tuottaa valmistuttuaan miljoona tonnia eukalyptussellua vuodessa. 

”Botnian tavoitteena on hankkia tehtaalleen uusinta tekniikkaa, joka takaa
mahdollisimman pienet ympäristöpäästöt, tehokkaan tuotannon ja parhaan
mahdollisen sellun laadun. Valitsimme Honeywellin automaatiotoimittajaksemme,
koska sen tuotevalikoima kattaa koko tehtaan automaatiotarpeet. Honeywell
tuntee myös syvällisesti selluprosessit, ja sillä on vahva palveluorganisaatio
Etelä-Amerikassa,” kertoo projektipäällikkö Jouko Kotilainen Botniasta. 

Toimitus käsittää Experion™-järjestelmän, joka ohjaa koko sellutehdasta.
Kahdelle kuivauskoneelle toimitetaan lisäksi laadunohjausjärjestelmät, jotka
ohjaavat sellurainan kosteutta ja paksuutta. Toimitukseen kuuluu myös
OptiVision™-järjestelmä, joka seuraa tehtaan tuotanto- ja laatutietoja ja
muodostaa niistä raportteja erilaisiin tarpeisiin. 

”Honeywell panostaa jatkuvasti selluprosessien mittaus- ja ohjausteknologian
kehittämiseen. Samanaikaisesti pyrimme kehittämään myös kykyämme palvella
globaalisti toimivia asiakkaitamme koko automaation elinkaaren ajan”, sanoo
Suomen Honeywellin toimitusjohtaja Timo Saarelainen. 

Yrityksestä

Metsä Fibrewww.metsafibre.fi Metsä Fibre on johtava biotuotteiden ja bioenergian valmistaja. Selluliiketoiminnan tuotemerkki on Botnia ja sahaliiketoiminnan tuotemerkki Metsä Nordic Timber. Yhtiön valkaistut havu- ja koivusellut on kehitetty korkealaatuisen kartongin, pehmo- ja painopaperin sekä erikoistuotteiden valmistukseen. Kuusi- ja mäntysahatavaran pääkäyttökohteet ovat rakentamisen ja sisustamisen tuotteet sekä ikkuna-, ovi- ja pakkausteollisuuden raaka-aineet. Vuonna 2017 Metsä Fibren liikevaihto oli 1,9 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 1 200 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia.

Tilaa