Botnia tutkii mahdollisuuksia sellutuotannon aloittamiseen Uruguayssa

Oy Metsä-Botnia Ab (Botnia) aloittaa selvitykset sellutuotannon
käynnistämisestä Uruguayssa ja on perustanut tätä tarkoitusta varten Botnia
S.A. -nimisen yhtiön. 

Ensi töikseen Botnia käynnistää sellutehtaan ympäristövaikutusten arvioinnin
sekä sosio-ekonomisen tutkimuksen tekemisen marraskuussa. Päätösvalmius noin
miljoona tonnia valkaistua eucalyptussellua valmistavan sellutehtaan
rakentamisesta on olemassa, kun kaikki tarpeelliset selvitykset ja luvat ovat
valmiit. Aikatauluun vaikuttavat lupa-asioiden lisäksi omistajayhtiöiden kuidun
tarve sekä yleinen taloudellinen tilanne. 

Sellutehtaan sijaintipaikaksi on esiselvityksen jälkeen suunniteltu Fray
Bentos. Länsi-Uruguayssa, Rio Uruguay-joen varrella oleva, noin 20 000 asukkaan
Fray Bentos sijaitsee lähellä suuria jo olemassa olevia eucalyptusviljelmiä,
mikä on kuituraaka-aineen hankinnan kannalta merkittävää. Myös valmiin tuotteen
kannalta tärkeät logistiikka- ja muut edut puolsivat Fray Bentosta
sijaintipaikaksi. 

Botnia omistaa yhdessä UPM-Kymmene Oyj:n kanssa Uruguayssa Compania Forestal
Oriental S.A. (FOSA) -nimisen yhtiön, joka on erikoistunut eucalyptuksen
viljelyyn. FOSA omistaa 48 000 hehtaaria maata, josta 32 000 hehtaaria on
hyvälaatuista, laidunkäytöstä poistuneelle ruohoarolle istutettua
eucalyptusviljelmää. Viljelmät on sertifioitu FSC-standardin mukaisesti ja ne
sijaitsevat lähellä sijaintipaikaksi suunniteltua Fray Bentosta. 

Botnia on Euroopan toiseksi suurin sellunvalmistaja, joka valmistaa valkaistuja
havu- ja lehtiselluja 2,7 miljoonaa tonnia vuodessa. Botnian kaikki nykyiset
tehtaat sijaitsevat Suomessa. Henkilöstöä Botniassa on noin 2000 ja liikevaihto
vuonna 2002 oli hieman yli miljardi euroa. Botnian omistajat ovat UPM-Kymmene
Oyj (47%), M-real Oyj (47%) ja Metsäliitto (6%). Täydellä kapasiteetilla Botnia
käyttää raakapuuta noin 13 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. 

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Erkki Varis, puh. +358 104 694 671
Talousjohtaja Jukka Forsström, puh. +358 104 694 674
Johtaja Heikki Sara, UPM-Kymmene, puh. +358 204 150 040

Yrityksestä

Metsä Fibrewww.metsafibre.fi Metsä Fibre on johtava biotuotteiden ja bioenergian valmistaja. Selluliiketoiminnan tuotemerkki on Botnia ja sahaliiketoiminnan tuotemerkki Metsä Nordic Timber. Yhtiön valkaistut havu- ja koivusellut on kehitetty korkealaatuisen kartongin, pehmo- ja painopaperin sekä erikoistuotteiden valmistukseen. Kuusi- ja mäntysahatavaran pääkäyttökohteet ovat rakentamisen ja sisustamisen tuotteet sekä ikkuna-, ovi- ja pakkausteollisuuden raaka-aineet. Vuonna 2017 Metsä Fibren liikevaihto oli 1,9 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 1 200 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia.

Tilaa