Botnia valinnut turvallisimman yksikkönsä 2009

Botnia on valinnut Suomen neljän sellutehtaan ja Venäjällä olevan sahan
joukosta vuoden 2009 Turvallisimmaksi yksiköksi Botnian Rauman tehtaan. 


Valinnassa huomioidaan yksikön tapaturmataajuus, tapaturmien vakavuusaste ja
ennakoiva turvallisuustyö. Rauman tehtaalla tapaturmataajuus oli Botnian
alhaisin ja aleni edelleen vuodesta 2008. Ennakoivassa turvallisuustyössä
turvallisuushavaintojen, turvallisuuskierrosten ja turvavarttien määrät
kasvoivat oleellisesti. 

Tunnustus jaettiin neljännen kerran. Botnian Rauman tehdas palkittiin myös
viime vuonna yhtiön turvallisimpana yksikkönä. Tätä ennen kaksi aikaisempaa
kiinnitystä samovaariin on saanut Svir Timberin saha. 

Botnia on määritellyt tavoitteekseen nolla tapaturmaa vuoteen 2012 mennessä.
Tämän saavuttamiseksi olemme laatineet työturvallisuusjohtamisen periaatteet,
joita on toteutettu vuoden 2009 alusta lähtien jokaisessa Botnian yksikössä.
Meillä on käytössä myös mittarit, joilla seuraamme erityisesti ennakoivan
turvallisuustyön onnistumista koko organisaatiossa. Tavoite on erittäin
haastava. Verrattaessa viime vuotta edelliseen, olemme pystyneet puolittamaan
tapaturmataajuutemme yhtiötasolla. 

Tilaa