Botnialle energiatehokkuusjärjestelmän sertifikaatti

Inspecta on myöntänyt 12.12.2008 Botnialle Suomessa
Energiatehokkuusjärjestelmän (ETJ) sertifikaatin. Tämä on ensimmäinen Inspectan
toimesta myönnetty ETJ-sertifikaatti. 

Botnia on rakentanut energiatehokkuusjärjestelmän osaksi omaa
toimintajärjestelmäänsä. Yhtiön Suomen tehtailla on pidetty järjestelmän
sisäiset arvioinnit ja syksyllä Inspecta suoritti ulkoisen auditoinnin. 

Kuluvana vuonna koulutettiin noin 800 botnialaista energiatehokkuusjärjestelmän
asioissa. Vuonna 2009 koulutusta jatketaan. Tässä toisessa osassa keskitytään
kunkin tehtaan yksittäisiin prosesseihin ja koulutus on räätälöity tuotannon
henkilöstölle. 

Koulutuksessa syvennetään energiatehokuustietoutta tehtaiden eri osastoilla ja
automaatiojärjestelmän energiamittaukset pyritään hyödyntämään entistä
tehokkaammin. 

Tämän vuoden koulutuksissa ja auditoinnista kirjatut kehityskohteet käydään
läpi ja niille laaditaan parantavat toimenpiteet. Energiatehokkuuden
mittareiden seurantaan panostetaan ja tuloksia analysoidaan systemaattisesti.
Ensi vuoden energiatehokkuuden tavoitteena on Joutsenon, Kemin ja Rauman
tehtailla parantaa eneregiatehokkuutta yhdellä prosentilla ja Kaskisten ja
Äänekosken tehtailla vastaavasti puolella prosentilla. Asetettuihin
tavoitteisiin päästään toteuttamalla systemaattisissa energiaselvityksissä
esiintulleita potentiaalisia energiatehokkuustoimenpiteitä ja parantamalla
tehtaiden käytettävyyttä. 

Energiatehokkuusjärjestelmä otetaan käyttöön Fray Bentosin tehtaalla vuoden
2009 aikana.

Yrityksestä

Metsä Fibrewww.metsafibre.fi Metsä Fibre on johtava biotuotteiden ja bioenergian valmistaja. Selluliiketoiminnan tuotemerkki on Botnia ja sahaliiketoiminnan tuotemerkki Metsä Nordic Timber. Yhtiön valkaistut havu- ja koivusellut on kehitetty korkealaatuisen kartongin, pehmo- ja painopaperin sekä erikoistuotteiden valmistukseen. Kuusi- ja mäntysahatavaran pääkäyttökohteet ovat rakentamisen ja sisustamisen tuotteet sekä ikkuna-, ovi- ja pakkausteollisuuden raaka-aineet. Vuonna 2017 Metsä Fibren liikevaihto oli 1,9 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 1 200 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia.

Tilaa