Botnialle tunnustus Suomen Laatupalkinto -kilpailussa

Botnia osallistui tänä vuonna Suomen Laatupalkinto -kilpailuun suurten
yritysten ja liiketoimintayksiköiden sarjassa. Yhtiö sai kilpailussa EFQM
Recognised for Excellence -tunnustuksen organisaationsa hyvästä toiminnasta ja
hyvistä tuloksista. 

Botnia on kehittänyt toimintaansa laatujohtamiseen tukeutuen systemaattisesti
ja pitkäjänteisesti. Valtakunnalliseen laatupalkintokilpailuun osallistuminen
on ollut luonnollinen jatko tälle kehittämistyölle. 

Botnian vahvuuksina todettiin strategian toteuttamisen johtaminen tavoitteiden
avulla. Strategia muunnetaan tavoitteiksi vuosisuunnittelun avulla. Tavoitteet
ja mittarit määritellään henkilökohtaiselle tasolle asti ja eri
organisaatiotasot osallistuvat suunnitelmien laatimiseen. Yrityksen toiminnan
suunnittelu perustuu sidosryhmien odotuksiin ja tarpeisiin. 

Suomen laatupalkintokilpailuun osallistuvien organisaatioiden arviointi
perustuu Euroopassakin laajasti käytettyyn EFQM-malliin. Arviointityökalu
kattaa arvioitavan organisaation koko toiminnan ja sen määrälliset ja
laadulliset tulokset. Recognised for Excellence -tunnustus annetaan kilpailuun
osallistuneista organisaatioista sellaisille, jotka ylittävät 400 pisteen
rajan. 

Kilpailuun osallistumisen pääasiallinen tarkoitus on tuoda esiin arvioitavan
organisaation toiminnan taso ja parantamista vaativat alueet. Arvioinnin kautta
saadaan todellista ja puolueetonta tietoa siitä, mikä organisaation toiminnassa
on hyvää sekä siitä, mitä tulisi kehittää. Suomen laatupalkintokilpailussa
arvioinnin tekee tähän tehtävään koulutettu ryhmä, jonka asiantuntemus kattaa
laaja-alaisesti arvioitavan organisaation toiminnan.

Yrityksestä

Metsä Fibrewww.metsafibre.fi Metsä Fibre on johtava biotuotteiden ja bioenergian valmistaja. Selluliiketoiminnan tuotemerkki on Botnia ja sahaliiketoiminnan tuotemerkki Metsä Nordic Timber. Yhtiön valkaistut havu- ja koivusellut on kehitetty korkealaatuisen kartongin, pehmo- ja painopaperin sekä erikoistuotteiden valmistukseen. Kuusi- ja mäntysahatavaran pääkäyttökohteet ovat rakentamisen ja sisustamisen tuotteet sekä ikkuna-, ovi- ja pakkausteollisuuden raaka-aineet. Vuonna 2017 Metsä Fibren liikevaihto oli 1,9 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 1 200 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia.

Tilaa