Botnian 2007 tulos hyvä

Sellun kysyntä ja tarjonta tasapainossa vuonna 2007

•  Liikevaihto 1 371 milj. euroa (1 311 milj. euroa)
•  Liikevoitto 186 milj. euroa (212 milj. euroa)
•  Voitto ennen satunnaiseriä 173 milj. euroa (202 milj. euroa)
•  Investoinnit 409 milj. euroa (570 milj. euroa)
•  Sijoitetun pääoman tuotto 10,6 % (14,3 %)
•  Omavaraisuusaste 61,4 % (65,8 %)
•  Velkaisuusaste 36,8 % (20,4 %)

Tilinpäätöskatsauksen luvut ja vertailutiedot vastaavat
IFRS-laskentaperiaatteita. Kaikki luvut ovat tilintarkastamattomia. 


Dollarin heikentyminen euroon nähden sekä puuraaka-aineen hinnan voimakas nousu
rasittivat vuoden 2007 tulosta 

Botnia-konsernin liikevaihto vuonna 2007 oli 1 371 miljoonaa euroa, mikä oli
viisi prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Liikevoitto laski 12
prosenttia ja oli 186 miljoonaa euroa (212). Toimintavuoden liikevaihtoa ja
tulosta paransi sellun vahva hintakehitys, kun taas merkittävimpänä
pienentävänä tekijänä oli dollarin selvä heikentyminen euroon nähden ja
puuraaka-aineen hinnan voimakas nousu. Euron ja dollarin välinen keskikurssi
vuonna 2007 oli noin 1,37 (1,26) eli selvästi edellisvuoden tasoa korkeampi. 

Pohjoisen pitkäkuitusellun USD-hinta kohosi vuoden aikana 19 prosenttia ja
euro-hinta seitsemän prosenttia. Joulukuun lopussa hinta oli 880 US-dollaria.
Lyhyt-kuidussa (eukalyptus ja koivu) USD-hinnan nousu oli 16 prosenttia ja
eurohinnan neljä prosenttia ja joulukuun lopussa hinta oli 780 US-dollaria. 

Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) vuonna 2007 oli 10,6 prosenttia (14,3).
Tuottoastetta laski Uruguayn sellutehdasinvestoinnin pääomitus. 

Uruguayn Fray Bentosiin rakennettu sellutehdas valmistui syyskuussa aikataulun
mukaisesti ja käynnistyi onnistuneesti marraskuussa. Viivästys liittyi Uruguayn
ja Argentiinan väliseen tehdasta koskevaan poliittiseen erimielisyyteen.
Käynnistymisellä ei ollut olennaista vaikutusta vuoden tulokseen. 

Yrityksestä

Metsä Fibrewww.metsafibre.fi Metsä Fibre on johtava biotuotteiden ja bioenergian valmistaja. Selluliiketoiminnan tuotemerkki on Botnia ja sahaliiketoiminnan tuotemerkki Metsä Nordic Timber. Yhtiön valkaistut havu- ja koivusellut on kehitetty korkealaatuisen kartongin, pehmo- ja painopaperin sekä erikoistuotteiden valmistukseen. Kuusi- ja mäntysahatavaran pääkäyttökohteet ovat rakentamisen ja sisustamisen tuotteet sekä ikkuna-, ovi- ja pakkausteollisuuden raaka-aineet. Vuonna 2017 Metsä Fibren liikevaihto oli 1,9 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 1 200 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia.

Tilaa

Liitteet & linkit