Botnian Äänekosken tehdas valmistautuu vuosihuoltoseisokkiin

Botnian Äänekosken tehtaalla pidetään vuosihuoltoseisokki viikolla 21. Tehdas
ajetaan osastoittain seisokkiin 21. - 23.5.2010. 


Vuosihuoltoseisokin aikana tehtaalla tehdään huolto-, puhdistus- ja
kunnossapitotöitä. Seisokissa työskentelee oman henkilökunnan lisäksi lähes 600
yhteistyökumppania. 

Selluntuotanto käynnistetään uudelleen 31.5.2010. 

Mittavin seisokkityö on soodakattilan pölynerotusjärjestelmään kuuluvien kolmen
sähkösuotimen huoltaminen ja sähkösuodin 4:n suurkorjaus. Suurkorjaus jatkuu
12.6. asti, eli kaksi viikkoa tehtaan käynnistymisen jälkeen. 

Sähkösuodin 4:n suurkorjaus ja muut korjaushakkeeseen liittyvät muutokset
parantavat soodakattilan pölynerotusjärjestelmän käytettävyyttä, jolloin
tehtaan pölypäästöt tulevat alenemaan. 

Tilaa