Botnian bioenergian tuotanto Fray Bentosissa hyväksytty YK:n ilmastonmuutossopimuksen mukaiseksi

Botnian Fray Bentosin tehtaan energiantuotanto on hyväksytty YK:n
ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen mukaiseksi, Kioton protokollan
puhtaan kehityksen mekanismiin kuuluvaksi hankkeeksi. 

Botnian Fray Bentosin tehdas tuottaa energiaa biomassasta eli selluprosessissa
puusta liuenneesta aineesta. Osan tästä energiasta tehdas käyttää omissa
prosesseissaan. Ylijäävän energian tuotanto on hyväksytty puhtaan kehityksen
mekanismiin (CDM, Clean Development Mechanism) kuuluvaksi hankkeeksi Kioton
protokollan mukaisesti. Puhtaan kehityksen mekanismin ja siten myös tämän
hankkeen tarkoituksena on vähentää kasvihuonekaasujen päästöjä sekä edistää
kestävää kehitystä. 

Uruguayn paikallisviranomainen DINAMA hyväksyi Botnian CDM-hankkeen joulukuussa
2006 Uruguayn kestävää kehitystä tukevaksi hankkeeksi. Itsenäinen ulkopuolinen
taho, Det Norske Veritas (DNV) arvioi hankkeen maaliskuussa 2008, ja nyt hanke
on rekisteröity YK:n ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen (United Nations
Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) ) mukaiseksi. 

Tämän rekisteröinnin perusteella Botnia saa vuosittain sertifioituja
päästövähennyksiä (CER). Päästövähennykset vastaavat tällä hankkeella
vähennettyjen kasvihuonekaasupäästöjen määrää. Vähennystodistuksilla on
kansainvälisillä markkinoilla määritelty kaupallinen arvo, minkä tarkoituksena
on kannustaa yrityksiä investoimaan puhtaan kehityksen mekanismin hankkeisiin
kehittyvissä maissa. 

Botnian Uruguayn tehtaan biomassaan perustuva ylijäävä energian keskiteho on 32
MW, ja sen mukainen hiilidioksidikaasujen vähennys noin 45 000 tonnia vuodessa. 

Lisätietoja antaa viestintäpäällikkö Kirsi Seppäläinen, puh. 0400 786659.

Lisätietoja UNFCCC:stä ja CDM:stä englanniksi osoitteessa http://cdm.unfccc.int

Yrityksestä

Metsä Fibrewww.metsafibre.fi Metsä Fibre on johtava biotuotteiden ja bioenergian valmistaja. Selluliiketoiminnan tuotemerkki on Botnia ja sahaliiketoiminnan tuotemerkki Metsä Nordic Timber. Yhtiön valkaistut havu- ja koivusellut on kehitetty korkealaatuisen kartongin, pehmo- ja painopaperin sekä erikoistuotteiden valmistukseen. Kuusi- ja mäntysahatavaran pääkäyttökohteet ovat rakentamisen ja sisustamisen tuotteet sekä ikkuna-, ovi- ja pakkausteollisuuden raaka-aineet. Vuonna 2017 Metsä Fibren liikevaihto oli 1,9 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 1 200 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia.

Tilaa