Botnian Fray Bentosissa sijaitsevan sellutehtaan käynnistysprosessi alkaa tänään

Botnian Uruguayn tehdas - edelläkävijä ympäristöasioissa

Botnian Fray Bentosissa sijaitsevan sellutehtaan käynnistysprosessi alkaa tänään

Uruguayn viranomaiset ovat viime yönä antaneet käynnistysluvan Oy Metsä-Botnia
Ab:n Fray Bentosissa, Uruguayssa sijaitsevalle tehtaalle. 

"Tämä on yhtiölle erittäin merkittävä hetki”, sanoo Metsä-Botnian
toimitusjohtaja Erkki Varis. "Olemme nyt käynnistämässä yhtä maailman
uudenaikaisimmista sellutehtaista, joka toimii myös esimerkkinä
ympäristöasioista erinomaisesti huolehtivasta tuotantolaitoksesta. Tehtaan
suunnittelu perustuu alansa uudenaikaisimpaan huipputeknologiaan ja sen
toiminnassa on otettu huomioon kaikkein tiukimmatkin Euroopan Unionin ja
Uruguayn lainsäädännön asettamat ympäristönormit", Varis lisää. 

Fray Bentosin sellutehdas, jonka kokonaisinvestointi nousee USD 1,2 miljardiin,
on Botnian kuudes tehdas ja ensimmäinen Suomen ulkopuolelle rakennettu
tuotantolaitos. Sen vuotuinen tuotantokapasiteetti on miljoona tonnia
eukalyptussellua, joka viedään Euroopan ja Aasian markkinoille. 

Tehtaalla toimii yksi maailman uudenaikaisimmista jätevedenpuhdistamoista.
Tehtaan omien jätevesien lisäksi se on valmis käsittelemään myös Fray Bentosin
kaupungin jätevedet. 

Tehdas uudelleenkäyttää, kierrättää ja optimoi raaka-aineiden käytön kaikissa
tuotannon eri prosesseissa. Se tuottaa itse tarvitsemansa energian uusiutuvista
energialähteistä sekä ylimääräistä energiaa, jota voidaan mahdollisesti myydä
myös kansalliseen verkkoon. 

Käynnistysprosessi alkaa heti, kun kaikki tarvittavat valmistelut on
suoritettu. Botnian Uruguayn tehtaan henkilökunta on koulutettu viimeisten
kahden vuoden aikana Botnian tehtailla Suomessa ja muilla Etelä-Amerikan
sellutehtailla. Lisäksi käynnistyksessä on tukena suuri määrä kansainvälisiä
asiantuntijoita Botnialta ja laitetoimittajilta. 

"Nyt on tullut hetki kiittää kaikkia niitä ihmisiä, jotka ovat omalta osaltaan
olleet auttamassa tämän projektin toteuttamisessa. Erityisesti haluan kiittää
niitä 7 000 työntekijää, jotka ovat osallistuneet tehtaan rakentamiseen, niitä
yli 1 000 asiantuntijaa, jotka ovat olleet kehittämässä projektia, sekä kaikkia
hankkeeseen osallistuneita yrityksiä. Ilman heidän panostaan ei näin suuri ja
vaativa tehdashanke olisi tänään toiminnassa. Olemme myös erittäin kiitollisia
Fray Bentosin kunnalle ja asukkaille heidän koko projektin ajan antamastaan
tuesta ja luottamuksesta", sanoo Botnia S.A:n toimitusjohtaja Ronald Beare. 

Lisätietoja antaa Uruguay-projektin viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Marko
Janhunen, puh. 050 590 0047. 

Liite: Perustiedot tehtaasta

Yrityksestä

Metsä Fibrewww.metsafibre.fi Metsä Fibre on johtava biotuotteiden ja bioenergian valmistaja. Selluliiketoiminnan tuotemerkki on Botnia ja sahaliiketoiminnan tuotemerkki Metsä Nordic Timber. Yhtiön valkaistut havu- ja koivusellut on kehitetty korkealaatuisen kartongin, pehmo- ja painopaperin sekä erikoistuotteiden valmistukseen. Kuusi- ja mäntysahatavaran pääkäyttökohteet ovat rakentamisen ja sisustamisen tuotteet sekä ikkuna-, ovi- ja pakkausteollisuuden raaka-aineet. Vuonna 2017 Metsä Fibren liikevaihto oli 1,9 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 1 200 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia.

Tilaa