Botnian hallituksen uusi kokoonpano

Botnian ylimääräisessä yhtiökokouksessa 8.12.2009 Botnian hallitukseen
valittiin uutena jäsenenä Mikko Helander M-realista. Hallituksen varajäseneksi
valittiin Tapani Sointu UPM-Kymmene Oyj:stä. 

Hallitukseen kuuluvat 8.12.2009 alkaen seuraavat henkilöt:

Pääjohtaja Kari Jordan, puheenjohtaja
Strategiajohtaja Hannu Anttila
Metsänhoitaja Martti Asunta
Toimitusjohtaja Mikko Helander
Puunhankinnan johtaja Juha Mäntylä
Talous- ja rahoitusjohtaja Jyrki Salo sekä
varajäsenenä Tapani Sointu, johtaja, Yritysrakenteet, Verotus ja Kiinteistö

Yrityksestä

Metsä Fibrewww.metsafibre.fi Metsä Fibre on johtava biotuotteiden, bioenergian ja sahatavaran valmistaja, jonka tuotemerkki selluliiketoiminnassa on Botnia ja sahatavarassa Nordic Timber. Yhtiö on maailman suurin markkinahavusellun tuottaja ja merkittävä toimija sahatavaran tuotannossa. Vuonna 2018 Metsä Fibren liikevaihto oli 2,5 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 1 200 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia.

Tilaa