Botnian Kemin tehtaan kaustisointilaitoksen toimittaa Metso

Metso toimittaa kaustisointilaitoksen Botnian Kemin tehtaalle. Uusi laitos
korvaa olemassa olevan kaustisointilinjan, ja se otetaan käyttöön syksyllä
2011. 


Metson toimitukseen kuuluu kokonainen kaustisointilaitos, joka käsittää
selkeyttimen, sakkalingon, viherlipeän jäähdyttimen, kalkinsammuttimen,
kaustisointiastiat, PDW -suodattimen (valkolipeän painekiekkosuodattimen) ja
varastosäiliöt. Uuden kaustisointilaitoksen kapasiteetti on 7 000 m³
valkolipeää päivässä. Toimitukseen sisältyy myös perus- ja putkistosuunnittelu,
asennus ja käyntiinajo. 

Uusi kaustisointilaitos alentaa Metsä-Botnian Kemin tehtaan
kunnossapitokustannuksia ja parantaa tehtaan tehokkuutta ja
ympäristösuorituskykyä. 

Kemin tehtaalle toimitettava laitos on Metson ensimmäinen
kaustisointilaitostoimitus Suomeen. 

Tilaa