Botnian Rauman tehdas valitsi vuoden 2010 Turvallisimman tiimin

Botnian Rauman tehtaan johtoryhmä on valinnut tehtaan Turvallisimmaksi tiimiksi vuonna 2010 Käynnissäpito-tiimin 1-vuoron. Perusteluina valinnalle olivat hyvin toteutuneet suoritukset ja tunnusluvut seuraavilla turvallisuuden osa-alueilla:

• vuoroinsinöörin pitämien turvallisuusvarttien lukumäärä
• vuoroinsinöörin tekemien turvallisuuskierroshavaintojen lukumäärä
• vuoron tekemien turvallisuushavaintojen lukumäärä
• vuoron tekemien vaaratilanneilmoitusten lukumäärä
• vuorokohtaisen vastuualueen siisteystaso
• työpaikkasuojelun harjoituksien osallistumisaktiivisuus
• vuorossa olevien ensiapukoulutettujen henkilöiden määrä

Tunnustuksena tiimille luovutettiin perjantaina 28.1.2011 iltapäivällä kiertopalkintona raumalainen meriaiheinen taulu sekä jokaiselle tiimin jäsenelle henkilökohtainen palkinto.

Palkitut tiimit ovat:

Vuonna 2002 Verstas-tiimi
Vuonna 2003 Puunkäsittely
Vuonna 2004 Käynnissäpito-tiimin 3-vuoro sekä alueasiantuntijat
Vuonna 2005 Laboratorio
Vuonna 2006 Käynnissäpito-tiimin 2-vuoro
Vuonna 2007 Käynnissäpito-tiimin 4-vuoro
Vuonna 2008 Käynnissäpito-tiimin 4-vuoro
Vuonna 2009 Käynnissäpito-tiimin 3-vuoro
Vuonna 2010 Käynnissäpito-tiimin 1-vuoro

         Lisätietoja antaa alueturvallisuuspäällikkö Jouni Mikkonen, puh. 050 383 6101

Yrityksestä

Metsä Fibrewww.metsafibre.fi Metsä Fibre on johtava biotuotteiden ja bioenergian valmistaja. Selluliiketoiminnan tuotemerkki on Botnia ja sahaliiketoiminnan tuotemerkki Metsä Nordic Timber. Yhtiön valkaistut havu- ja koivusellut on kehitetty korkealaatuisen kartongin, pehmo- ja painopaperin sekä erikoistuotteiden valmistukseen. Kuusi- ja mäntysahatavaran pääkäyttökohteet ovat rakentamisen ja sisustamisen tuotteet sekä ikkuna-, ovi- ja pakkausteollisuuden raaka-aineet. Vuonna 2017 Metsä Fibren liikevaihto oli 1,9 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 1 200 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia.

Tilaa