Botnian Rauman tehdas valitsi vuoden 2010 Turvallisimman tiimin

Botnian Rauman tehtaan johtoryhmä on valinnut tehtaan Turvallisimmaksi tiimiksi vuonna 2010 Käynnissäpito-tiimin 1-vuoron. Perusteluina valinnalle olivat hyvin toteutuneet suoritukset ja tunnusluvut seuraavilla turvallisuuden osa-alueilla:

• vuoroinsinöörin pitämien turvallisuusvarttien lukumäärä
• vuoroinsinöörin tekemien turvallisuuskierroshavaintojen lukumäärä
• vuoron tekemien turvallisuushavaintojen lukumäärä
• vuoron tekemien vaaratilanneilmoitusten lukumäärä
• vuorokohtaisen vastuualueen siisteystaso
• työpaikkasuojelun harjoituksien osallistumisaktiivisuus
• vuorossa olevien ensiapukoulutettujen henkilöiden määrä

Tunnustuksena tiimille luovutettiin perjantaina 28.1.2011 iltapäivällä kiertopalkintona raumalainen meriaiheinen taulu sekä jokaiselle tiimin jäsenelle henkilökohtainen palkinto.

Palkitut tiimit ovat:

Vuonna 2002 Verstas-tiimi
Vuonna 2003 Puunkäsittely
Vuonna 2004 Käynnissäpito-tiimin 3-vuoro sekä alueasiantuntijat
Vuonna 2005 Laboratorio
Vuonna 2006 Käynnissäpito-tiimin 2-vuoro
Vuonna 2007 Käynnissäpito-tiimin 4-vuoro
Vuonna 2008 Käynnissäpito-tiimin 4-vuoro
Vuonna 2009 Käynnissäpito-tiimin 3-vuoro
Vuonna 2010 Käynnissäpito-tiimin 1-vuoro

         Lisätietoja antaa alueturvallisuuspäällikkö Jouni Mikkonen, puh. 050 383 6101

Yrityksestä

Metsä Fibrewww.metsafibre.fi Metsä Fibre on johtava biotuotteiden, bioenergian ja sahatavaran valmistaja, jonka selluliiketoiminnan tuotemerkki on Botnia. Yhtiön valkaistut havu- ja koivusellut on kehitetty korkealaatuisen kartongin, pehmo- ja painopaperin sekä erikoistuotteiden valmistukseen. Vuonna 2016 Metsä Fibren liikevaihto oli 1,6 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 1 200 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia.

Tilaa