Botnian sellutehdasprojekti sai IFC:n ja MIGAn hallitusten hyväksynnän


            
IFC:n (International Finance Corporation) ja MIGAn (Multilateral Investment
Guarantee Agency) hallitukset ovat hyväksyneet Botnian Uruguayn Fray Bentokseen
rakenteilla olevaa sellutehdasta varten Maailmanpankilta haetun 170 miljoonan
dollarin rahoitusosuuden sekä enintään 350 miljoonan dollarin vakuutuksen.
Pankin lehdistötiedotteessa todetaan, että "IFC ja MIGA ovat harkittuaan ja
analysoituaan tarkasti koko projektia vakuuttuneita, että tehdas merkitsee
Uruguaylle merkittävää taloudellista etua eikä aiheuta vahinkoa ympäristölle."
(http://www.ifc.org/ifcext/lac.nsf/Content/PressReleases) 

"Olemme tyytyväisiä siihen, että tämä prosessi on vihdoin saatu päätökseen ja
että tehdyt tutkimukset ovat selvästi osoittaneet hankkeen edut. Toivomme
päätöksen osaltaan auttavan vakuuttamaan, että tehdas käynnistyessään toimii
ympäristön kannalta parhaalla mahdollisella tavalla eikä aiheuta vaaraa alueen
asukkaille", toteaa Botnian toimitusjohtaja Erkki Varis. 

Botnia suhtautuu myös myönteisesti Espanjan kuninkaan aloitteeseen toimia
välittäjänä Uruguayn ja Argentiinan hallitusten välisessä poliittisessa
konfliktissa. Botnia toivoo tämän välitysprosessin johtavan ratkaisuun ja
osaltaan edistävän oikean tiedon levittämistä Argentiinan puolella asuville
ihmisille heidän huoltensa hälventämiseksi. 

Erkki Varis jatkaa: "Haluamme auttaa Uruguayn hallitusta konfliktin ratkaisussa
meille mahdollisin tavoin. Olemme sitoutuneet Fray Bentoksen projektiin ja
yhtiömme pitkäkestoiseen toimintaan alueella." 

Botnia haluaa korostaa, että Maailmanpankin teettämien tutkimusten ja
asiantuntijoiden raportin mukaan tehdas ei vahingoita ympäristöä eikä
olemassaolevia elinkeinoja. Hankkeella on merkittäviä positiivisia
sosioekonomisia vaikutuksia alueella. Lisäksi Botnia on ilmoittanut olevansa
halukas käsittelemään Fray Bentoksen kaupungin jätevedet tehtaan jäteveden
käsittelylaitoksessa sekä polttamaan läheisessä Mercedeksen kaupungissa
sijaitsevan Pamer-nimisen yhtiön mustalipeän tehtaansa soodakattilassa.
Asiantuntijaraportin mukaan nämä toimet parantavat Uruguay-joen, jonka rannalle
tehdas rakennetaan, veden laatua nykyisestä tilastaan. 

Lisätietoja antavat talousjohtaja Ville Jaakonsalo, puh. 0500 881070 ja
Uruguay-projektin viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Marko Janhunen, puh.
050 5900047. 

Lisätietoja IFC:stä ja sen teettämistä tutkimuksista löytyy IFC:n nettisivuilta
osoitteesta: http://www.ifc.org/ifcext/lac.nsf/content/Uruguay_Pulp_Mills 

Yrityksestä

Metsä Fibrewww.metsafibre.fi Metsä Fibre on johtava biotuotteiden ja bioenergian valmistaja. Selluliiketoiminnan tuotemerkki on Botnia ja sahaliiketoiminnan tuotemerkki Metsä Nordic Timber. Yhtiön valkaistut havu- ja koivusellut on kehitetty korkealaatuisen kartongin, pehmo- ja painopaperin sekä erikoistuotteiden valmistukseen. Kuusi- ja mäntysahatavaran pääkäyttökohteet ovat rakentamisen ja sisustamisen tuotteet sekä ikkuna-, ovi- ja pakkausteollisuuden raaka-aineet. Vuonna 2017 Metsä Fibren liikevaihto oli 1,9 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 1 200 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia.

Tilaa