Botnian toimihenkilöitä koskeva yt-neuvotteluesitys annettu

Botnian liiketoiminnoissa tapahtuu muutoksia Uruguayn toimintojen myynnin,
markkinasellun osuuden ja määrän kasvun sekä Metsäliitto-konsernin yhteisten
synergioiden tehokkaamman hyödyntämisen seurauksena. 

Tämän vuoksi yhtiössä on annettu organisaation rakenteen ja toimihenkilöiden
työtehtävien tarkastelua koskeva yhteistoimintalain mukainen neuvotteluesitys
2.11.2009. Yt-neuvottelut alkavat 9.11.2009. 

Suunnitellut toimenpiteet perustuvat taloudellisiin ja tuotannollisiin syihin
ja koskevat 222 henkilöä. Neuvottelut ja mahdolliset tehostamistoimet koskevat
kaikkia toimihenkilötehtäviä lukuun ottamatta Kemin tehtaan
tuotanto-organisaation toimihenkilötehtäviä ja Kaskisten tehtaan sulkemiseen
liittyvän yhteistoimintamenettelyn piirissä olleita toistaiseksi yhtiön
palveluksessa olevia toimihenkilöitä. Arvioitu henkilöstövähenemä on enintään
30 henkilöä. 

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Ilkka Hämälä

Yrityksestä

Metsä Fibrewww.metsafibre.fi Metsä Fibre on johtava biotuotteiden ja bioenergian valmistaja. Selluliiketoiminnan tuotemerkki on Botnia ja sahaliiketoiminnan tuotemerkki Metsä Nordic Timber. Yhtiön valkaistut havu- ja koivusellut on kehitetty korkealaatuisen kartongin, pehmo- ja painopaperin sekä erikoistuotteiden valmistukseen. Kuusi- ja mäntysahatavaran pääkäyttökohteet ovat rakentamisen ja sisustamisen tuotteet sekä ikkuna-, ovi- ja pakkausteollisuuden raaka-aineet. Vuonna 2017 Metsä Fibren liikevaihto oli 1,9 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 1 200 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia.

Tilaa