Botnian tulos hyvä ensimmäiseltä vuosipuoliskolta

Botnian liikevaihto kasvoi vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla viime vuoden
vastaavaan ajankohtaan verrattuna 12 prosenttia ja oli 682,3 miljoonaa euroa
(610,7 milj. euroa 1-6/06). Sellun myyntimäärä laski kahdeksan prosenttia ja
oli 1 238 000 tonnia. 

Liikevoitto oli 100,9 miljoonaa euroa, mikä on 14 prosenttia enemmän kuin
vuoden 2006 (88,6 milj. euroa) ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Liikevaihto ja
tulos kasvoivat positiivisen sellun hintakehityksen ansiosta. Tulosta
heikensivät pääasiassa dollarin heikentyminen euroon nähden sekä
puuraaka-aineen hintojen nousu. 

Havusellun valuuttamääräiset markkinahinnat olivat ensimmäisellä
vuosipuoliskolla keskimäärin 20 prosenttia korkeammat edellisen vuoden
vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Lehtisellun keskimääräiset hinnat
vahvistuivat yhdeksän prosenttia. Dollarin kurssi heikkeni noin kahdeksan
prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. 

Yrityksestä

Metsä Fibrewww.metsafibre.fi Metsä Fibre on johtava biotuotteiden, bioenergian ja sahatavaran valmistaja, jonka selluliiketoiminnan tuotemerkki on Botnia. Yhtiön valkaistut havu- ja koivusellut on kehitetty korkealaatuisen kartongin, pehmo- ja painopaperin sekä erikoistuotteiden valmistukseen. Vuonna 2016 Metsä Fibren liikevaihto oli 1,6 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 1 200 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia.

Tilaa