Botnian turvallisin palveluntoimittaja 2009 on valittu

Botnia on valinnut yhteistyökumppaneidensa joukosta vuoden 2009
turvallisimmaksi palveluntoimittajaksi Oy Botnia Mill Service Ab:n Äänekosken
liiketoimintayksikön. 

Perusteluina valinnalle ovat:

Yritys on sitoutunut Botnian asettamaan nolla tapaturmaa -tavoitteeseen. Botnia
Mill Servicen henkilökunta Äänekoskella on työskennellyt vuoden 2009
tapaturmitta. Hyvällä yhteistyöllään ja aktiivisella, ennakoivalla ja
suunnitelmallisella turvallisuustyöllään yrityksen henkilöstö on edistänyt koko
Botnian Äänekosken tehtaan tehdasturvallisuutta. 

Lisäksi Botnia Mill Servicelle annetaan tunnustusta tehtaalla tehdystä
seisokkien turvallisuus-suunnittelusta ja -ohjeistuksesta, minkä yrityksen
henkilökunta on hoitanut kiitettävästi aina seisokeissa työskenteleviä
alihankkijoita myöten. Botnia Mill Servicen alihankkijoilla ei
palkit-semisvuonna ollut yhtään tapaturmaa Botnian Äänekosken tehtaalla.
Palkitun yrityksen hen-kilökunta on pitänyt hyvää huolta tehtaan siisteydestä.
Seisokkien päätyttyä tehtaan siisteys-taso on ollut erinomainen. 

Oy Botnia Mill Service Ab on Botnian kokonaisvastuullinen kunnossapitokumppani.
Botnia Mill Servicen Äänekosken liiketoimintayksikössä työskentelee 50
henkilöä. 

Turvallisin palveluntoimittaja 2009 -arvioinnissa huomioitiin tapaturmien
lukumäärä, tapaturmien vakavuusaste, tehtyjen turvallisuushavaintojen määrä ja
aktiivisuus ja aloitteellisuus ennakoivaan turvallisuustoimintaan.

Yrityksestä

Metsä Fibrewww.metsafibre.fi Metsä Fibre on johtava biotuotteiden ja bioenergian valmistaja. Selluliiketoiminnan tuotemerkki on Botnia ja sahaliiketoiminnan tuotemerkki Metsä Nordic Timber. Yhtiön valkaistut havu- ja koivusellut on kehitetty korkealaatuisen kartongin, pehmo- ja painopaperin sekä erikoistuotteiden valmistukseen. Kuusi- ja mäntysahatavaran pääkäyttökohteet ovat rakentamisen ja sisustamisen tuotteet sekä ikkuna-, ovi- ja pakkausteollisuuden raaka-aineet. Vuonna 2017 Metsä Fibren liikevaihto oli 1,9 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 1 200 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia.

Tilaa