Botnian turvallisin tehdas 2008 on Rauman tehdas


            
Botnian turvallisimmaksi tehtaaksi vuonna 2008 valittiin Rauman tehdas.
Valintaan vaikuttivat voimakkaimmin tapaturmataajuus, joka on tapaturmien määrä
omalle henkilöstölle suhteutettuna työtunteihin. Muita painotettavia asioita
olivat tehtyjen turvallisuushavaintojen ja vaaratilanneilmoitusten määrä,
tapaturmien vakavuusaste omalle henkilöstölle ja palvelutuottajille. tunnustus
jaettiin kolmannen kerran. Kaksi aikaisempaa kiinnitystä samovaariin on saanut
Svir Timberin saha. 


Samassa tilaisuudessa palkittiin Rauman tehtaan turvallisin tiimi.
Turvallisimmaksi tiimiksi 2008 valittiin Käynnissäpito-tiimin 4-vuoro.
Perusteluina valinnalle olivat hyvin toteutuneet suoritukset ja tunnusluvut
seuraavilla turvallisuuden osa-alueilla 

• aktiivisuus turvallisuushavaintojen kirjaamisessa sekä
 turvallisuusaloitteiden tekemisessä 
• alhainen sairauspoissaoloprosentti
• suojavälineiden korkea käyttöaste
• tiimin vastuulla olevien työalueiden siisteys

Turvallisuusasioiden huomioon ottaminen tässä vuorossa on jatkunut
esimerkillisesti, sillä 4-vuoro tuli palkituksi toisena peräkkäisenä vuotena.

Timo Merikallio luovutti tunnustuksena kiertopalkintona raumalaisen
meriaiheisen taulun sekä jokaiselle vuorolaiselle henkilökohtaisen palkinnon. 

Lisäksi jaettiin tunnustus aktiivisesta työsuojeluparin toiminnasta toimiston
työsuojeluparille Kristina Wittfoothille ja Riitta Jaurialle.

Tilaa