Botnian Uruguayn hankkeen lopullinen tutkimusraportti julkaistu


            
Metsä-Botnia on hakenut osaa Uruguayn Fray Bentokseen rakennettavan
sellutehtaansa rahoituksesta Maailmanpankin alaiselta IFC:ltä (International
Finance Corporation). Botnian hankkeesta tehtyjen muiden tutkimusten lisäksi
IFC käynnisti oman tutkimuksensa Botnian ja espanjalaisen ENCEn tehtaiden
yhteisvaikutuksesta. Tästä tutkimuksesta käytetään nimeä CIS (Cumulative Impact
Study). Molempia tehtaita suunniteltiin Fray Bentokseen, mutta syyskuussa ENCE
ilmoitti vetäytyvänsä hankkeesta ja rakentavansa tehtaan muualle Uruguayhin. 

Useiden vaiheiden jälkeen tehtaiden yhteisvaikutusta koskeva CIS-tutkimus on
nyt saatettu lopulliseen muotoonsa, ja IFC on julkistanut sen. 

Lopullinen CIS vahvistaa aiempien tutkimusten tulokset ja osoittaa, ettei
tehtaista ole vaaraa ympäristölleen. Hankkeiden positiiviset sosioekonomiset ja
työllistävät vaikutukset alueella ovat huomattavat ja merkitys Uruguayn
kehitykselle oleellinen. 

Tutkimusraportissa todetaan selvästi, että tehtaissa käytetään parasta
mahdollista tekniikkaa (BAT, Best available techniques) ja että ne
hyväksyttäisiin myös Kanadassa, USA:ssa ja Euroopassa. Raportissa todetaan
lisäksi, että ”ympäristönäkökohdista katsoen ne tulevat todennäköisesti
toimimaan paremmin kuin yhtiöiden olemassaolevat tehtaat”. Botnian tehtaat
Suomessa edustavat jo nyt maailman huippua. 

”Olemme tyytyväisiä siihen, että IFC on saanut lopullisen tutkimusraportin
valmiiksi. Raportti tukee selkeästi kaikkien hankkeesta aiemmin teetettyjen
tutkimusten tuloksia”, toteaa Botnian talousjohtaja Ville Jaakonsalo. ”Odotamme
IFC:n päätöstä. On kuitenkin huomioitava, että vaikka IFC:n lainaosuus koko
investoinnista on pieni, IFC:llä on tärkeä rooli rahoituskokonaisuuden
kannalta.” 

Lisätietoja antaa Uruguay-projektin viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Marko
Janhunen, puh. 050 5900047. 

CIS-tutkimusraportti on kokonaisuudessaan saatavilla IFC:n verkkosivuilta
osoitteesta: http://www.ifc.org/ifcext/lac.nsf/content/Uruguay_Pulp_Mills 

Liite: Yhteenveto CIS-tutkimusraportista

Yrityksestä

Metsä Fibrewww.metsafibre.fi Metsä Fibre on johtava biotuotteiden ja bioenergian valmistaja. Selluliiketoiminnan tuotemerkki on Botnia ja sahaliiketoiminnan tuotemerkki Metsä Nordic Timber. Yhtiön valkaistut havu- ja koivusellut on kehitetty korkealaatuisen kartongin, pehmo- ja painopaperin sekä erikoistuotteiden valmistukseen. Kuusi- ja mäntysahatavaran pääkäyttökohteet ovat rakentamisen ja sisustamisen tuotteet sekä ikkuna-, ovi- ja pakkausteollisuuden raaka-aineet. Vuonna 2017 Metsä Fibren liikevaihto oli 1,9 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 1 200 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia.

Tilaa

Liitteet & linkit