Botnian vuoden 2006 tulos hyvä


            
Tiistaina 6.2.2007 julkistettu Botnian viime vuoden tulos oli hyvä. Liikevaihto
kasvoi edellisvuoteen verrattuna 39 prosenttia ja oli 1311,3 miljoonaa euroa.
Liikevoitto oli 212,5 miljoonaa euroa, mikä oli selvästi parempi kuin vuonna
2005. Tulosta ja liikevaihtoa paransi etenkin sellun vahva hintakehitys.
Merkittävämpänä heikentävänä tekijänä oli dollarin heikkeneminen euroon nähden. 

Edellisvuoteen verrattuna sellun toimitusmäärät sekä tehtaiden käyntiaste
paranivat selvästi, joskin vuoden 2005 toimintaa ja tulosta rasittivat kevään
työselkkaukset. 

Alla vuoden 2006 keskeisimmät talousluvut. Tarkemmat tulostiedot sijaitsevat
Yrityksemme Botnia -valikossa Botnia lukuina -sivulla. 

• Liikevaihto 1 311,3 milj. euroa (946,5 milj. euroa vuonna 2005)
• Liikevoitto 212,5 milj. euroa (79,8 milj. euroa)
• Voitto ennen satunnaiseriä 202,3 milj. euroa (80,4 milj. euroa)
• Investoinnit 569,8 milj. euroa (288,8 milj. euroa)
• Sijoitetun pääoman tuotto 14,3 % (6,2 %)
• Omavaraisuusaste 65,8 % (71,6 %)
• Velkaisuusaste 20,4 % (6,3 %)

Yrityksestä

Metsä Fibrewww.metsafibre.fi Metsä Fibre on johtava biotuotteiden ja bioenergian valmistaja. Selluliiketoiminnan tuotemerkki on Botnia ja sahaliiketoiminnan tuotemerkki Metsä Nordic Timber. Yhtiön valkaistut havu- ja koivusellut on kehitetty korkealaatuisen kartongin, pehmo- ja painopaperin sekä erikoistuotteiden valmistukseen. Kuusi- ja mäntysahatavaran pääkäyttökohteet ovat rakentamisen ja sisustamisen tuotteet sekä ikkuna-, ovi- ja pakkausteollisuuden raaka-aineet. Vuonna 2017 Metsä Fibren liikevaihto oli 1,9 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 1 200 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia.

Tilaa