Fray Bentosin tehtaan mittaustuloksia internet-sivuilla

Botnian Fray Bentosin tehtaan ensimmäisten toimintakuukausien
ympäristömittaustulokset ovat nyt saatavilla internet-sivuilllamme. 

Tulokset sisältävät tiedot tehtaan jäteveden ja ilmapäästöjen mittausarvoista
sekä tehtaan ympäristön tilan seurannan mittaustulokset. Ympäristön tilaa on
seurattu jo ennen tehtaan käynnistymistä, ja Fray Bentosin ympäristössä on
useita jokiveden ja ilman laadun mittausasemia. 

Tuloksista näkyy selvästi, että tehdas toimii sille asetettujen tiukkojen
lupaehtojen ja eurooppalaisten standardien mukaisesti. 

Julkaisemme näitä tuloksia säännöllisesti.

Yrityksestä

Metsä Fibrewww.metsafibre.fi Metsä Fibre on johtava biotuotteiden ja bioenergian valmistaja. Selluliiketoiminnan tuotemerkki on Botnia ja sahaliiketoiminnan tuotemerkki Metsä Nordic Timber. Yhtiön valkaistut havu- ja koivusellut on kehitetty korkealaatuisen kartongin, pehmo- ja painopaperin sekä erikoistuotteiden valmistukseen. Kuusi- ja mäntysahatavaran pääkäyttökohteet ovat rakentamisen ja sisustamisen tuotteet sekä ikkuna-, ovi- ja pakkausteollisuuden raaka-aineet. Vuonna 2017 Metsä Fibren liikevaihto oli 1,9 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 1 200 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia.

Tilaa