Heikko markkinatilanne pienensi Botnian liikevaihtoa ja tulosta

Botnian liikevaihto laski vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla viime vuoden
vastaavaan ajankohtaan verrattuna 28 prosenttia ja oli 585,0 miljoonaa euroa
(810,4 milj. euroa 1-6/08). Sellun myyntimäärä pysyi samalla tasolla kuin
vastaavalla jaksolla edellisvuonna, 1 560 000 tonnia. 

Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli -89,5 miljoonaa euroa, jääden
merkittävästi vuoden 2008 ensimmäisestä vuosipuoliskosta (119,7 milj. euroa).
Markkinatilanteen ja sellun hinnan voimakas heikkeneminen vaikuttivat
merkittävästi liikevaihdon ja tuloksen pienenemiseen. Tulosta rasittivat myös
kysyntätilanteesta johtuneet tuotannonrajoitusseisokit kaikilla Suomen
tehtailla. Uruguayn tehtaan käyntiaste on kuitenkin edelleen ollut korkea ja
tulos lievästi positiivinen. 


Vuoden 2009 toisella vuosineljänneksellä liikevaihto laski vuoden ensimmäiseen
neljännekseen verrattuna lähes seitsemän prosenttia ja oli 282,5 miljoonaa
euroa (302,8 milj. euroa 1-3/09). Botnian toisen neljänneksen liiketulos oli
edelleen heikko, -42,1 miljoonaa euroa (-47,4 euroa 1-3/09).
Kokonaismyyntimäärä oli kuluvan vuoden toisella neljänneksellä edellisen
neljänneksen tasolla. Sellun valuuttamääräiset markkinahinnat nousivat kolme
prosenttia havusellulla ja laskivat viisi prosenttia lehtisellulla. Dollari
heikkeni lähes viisi prosenttia ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. 


Fray Bentosin tehdas saavutti sille asetetun tuotantotavoitteen tuottamalla
toukokuusta 2008 huhtikuuhun 2009 miljoona tonnia sellua. Kaikkiaan tehdas on
tuottanut nyt yli 1 300 000 tonnia sellua, mikä tarkoittaa 57 valtamerilaivaa
Nueva Palmiran satamasta Eurooppaan ja Aasiaan. 


Sellun varastotasot ovat maailmanlaajuisesti normalisoitumassa, ja toteutetut
sellun hinnankorotukset antavat lieviä merkkejä positiivisemmasta
tuloskehityksestä toiselle vuosipuoliskolle. Paperitehtaiden käyntiasteiden
ennustetaan kuitenkin pysyvän alhaisina Euroopassa, joten merkittävää
parannusta markkinatilanteeseen ei tältä osin ole odotettavissa. 


>>Lue lisää Botnian osavuosikatsauksesta


• Liikevaihto 585,0 milj. euroa (810,4 milj. euroa tammi-kesäkuussa 2008)
• Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä -89,5 milj. euroa (119,7 milj. euroa)
Liiketulos sisältäen kertaluonteiset erät -164,5 milj. euroa (119,7 milj. euroa)
• Tulos ennen veroja ja ilman kertaluonteisia eriä -104,0 milj. euroa (99,1
milj. euroa) 
• Investoinnit 19,7 milj. euroa (43,2 milj. euroa)
• Sijoitetun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä -8,5 % (12,5 %)
Sijoitetun pääoman tuotto sisältäen kertaluonteiset erät -15,7 % (12,5 %)
• Omavaraisuusaste 61,0 % (60,9 %)
• Velkaisuusaste 42,7 % (41,1 %)

Yrityksestä

Metsä Fibrewww.metsafibre.fi Metsä Fibre on johtava biotuotteiden ja bioenergian valmistaja. Selluliiketoiminnan tuotemerkki on Botnia ja sahaliiketoiminnan tuotemerkki Metsä Nordic Timber. Yhtiön valkaistut havu- ja koivusellut on kehitetty korkealaatuisen kartongin, pehmo- ja painopaperin sekä erikoistuotteiden valmistukseen. Kuusi- ja mäntysahatavaran pääkäyttökohteet ovat rakentamisen ja sisustamisen tuotteet sekä ikkuna-, ovi- ja pakkausteollisuuden raaka-aineet. Vuonna 2017 Metsä Fibren liikevaihto oli 1,9 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 1 200 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia.

Tilaa