Hintailmoitus

Botnia nostaa valkaistun havusellun (NBSK) ja valkaistun koivusellun hintaa
Euroopassa 1.3.2010 alkaen toistaiseksi. 


Uudet hinnat ovat havusellulla USD 890 ja koivusellulla USD 790, toimitus CIF
Botnian Euroopassa käyttämiin satamiin. Muut ehdot ennallaan.

Tilaa