IFC julkaisi Fray Bentosin tehtaan ensimmäisen toimintavuoden monitorointitulokset

IFC (International Finance Corporation) julkaisi 19.3.2009 Fray Bentosin
tehtaan ensimmäisen toimintavuoden ympäristömonitoroinnin tulokset. Raportti on
osa Botnian ja IFC:n sopiman ympäristö- ja sosiaalisten toimien suunnitelman
(Environmental and Social Action Plan, ESAP) mukaista raporttien sarjaa. 

Nyt julkaistu raportti on kolmas ulkopuolisen konsulttiyhtiön EcoMetrixin
julkaisemista raporteista ja liittyy ESAPin vaatimaan riippumattomaan tehtaan
toiminnan seurantaan. Ensimmäinen tutkimus tehtiin ennen tehtaan käynnistystä
ja toinen ensimmäisten kuuden kuukauden toiminnan jälkeen. Tämä kolmas raportti
perustuu tehtaan ensimmäisen toimintavuoden (2008) tietoihin, ja neljäs tehdään
vuoden 2009 toiminnasta. 

Raportin mukaan kaikki osoittaa tehtaan toimivan ympäristövaikutusten
arvioinnissa ja CIS-tutkimuksessa (Cumulative Impact Study) ennustettujen
tiukkojen ympäristöstandardien mukaisesti sekä Uruguayn ja IFC:n asettamien
päästötasojen alapuolella. Raportti osoittaa myös, ettei tehdas ole vaikuttanut
Uruguay-joen veden laatuun. Ilman laatu on pysynyt tehtaalle asetettujen
tavoitteiden ja CIS-tutkimuksen ennusteiden tasolla, ja voidaan todeta, ettei
tehtaan toiminnalla ole minkäänlaisia terveysvaikutuksia. 

Kaikki tutkimukset ovat luettavissa englanniksi webbisivuillamme sekä IFC:n
webbisivuilla. 

Yrityksestä

Metsä Fibrewww.metsafibre.fi Metsä Fibre on johtava biotuotteiden ja bioenergian valmistaja. Selluliiketoiminnan tuotemerkki on Botnia ja sahaliiketoiminnan tuotemerkki Metsä Nordic Timber. Yhtiön valkaistut havu- ja koivusellut on kehitetty korkealaatuisen kartongin, pehmo- ja painopaperin sekä erikoistuotteiden valmistukseen. Kuusi- ja mäntysahatavaran pääkäyttökohteet ovat rakentamisen ja sisustamisen tuotteet sekä ikkuna-, ovi- ja pakkausteollisuuden raaka-aineet. Vuonna 2017 Metsä Fibren liikevaihto oli 1,9 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 1 200 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia.

Tilaa