Itochu Corporation ostaa Metsä Groupilta 24,9 prosentin strategisen osuuden Metsä Fibrestä

Metsä Groupin emoyhtiö Metsäliitto Osuuskunta (Metsäliitto), M-real Oyj (M-real) ja Itochu Corporation (Itochu) ovat sopineet kaupasta, jolla Itochu hankkii 24,9 prosentin strategisen omistuksen Metsä Fibre Oy:stä (Metsä Fibre) 472 miljoonalla eurolla, joka vastaa 2 040 miljoonan euron yritysarvoa Metsä Fibrelle.

Kaupan yhteydessä Metsäliitto käyttää UPM-Kymmene Oyj:n (UPM) omistamia Metsä Fibren osakkeita koskevaa osto-oikeuttaan. UPM:n 11,0 prosentin omistusta Metsä Fibressä koskevan osto-oikeuden toteuttamishinta on Metsä Groupin ja UPM:n 30.6.2011 antaman ilmoituksen mukaisesti 150 miljoonaa euroa. Kauppojen toteuduttua Metsäliiton omistus Metsä Fibressä pienenee 50,2 prosenttiin (nyt 56,8 prosenttia) ja M-realin 24,9 prosenttiin (nyt 32,2 prosenttia), ja Itochun omistusosuudeksi tulee 24,9 prosenttia Metsä Fibren koko osakekannasta.

Samalla osapuolet solmivat kaupallisen sopimuksen, jossa määritellään uudelleen Itochun asema Metsä Fibren pitkäkuituisen sellun myyntiedustajana Aasiassa ja Metsä Fibren asema Itochun lyhytkuituisen sellun myyntiedustajana Euroopassa. Sopimuksen nojalla Metsä Fibre myy Aasiaan vuosittain 500 000 tonnia sellua ja Itochu Eurooppaan 150 000 tonnia sellua.

”Metsä Group ja Itochu ovat tehneet kaupallista yhteistyötä jo vuosikymmenten ajan, ja yhtiöillä on ollut kiinteää markkinointi- ja myyntiyhteistyötä vuodesta 2004 lähtien. Uusi järjestely tarjoaa Metsä Groupille erinomaisen mahdollisuuden lisäarvon luomiseen ja vakauden lisäämiseen toimimalla yhteistyössä vahvan kaupallisen kumppanin kanssa Aasian kasvavilla markkinoilla.  Samalla vahvistamme asemaamme yhtenä johtavista toimijoista maailman sellumarkkinoilla. Molemmat osapuolet voivat saada merkittäviä synergiaetuja toistensa tuotteiden myynnistä ja markkinoinnista, ja yhteistyötä tiivistetään entisestään tulevina vuosina. Lisäksi kauppa asettaa omistuksemme selluliiketoiminnassa oikeaan arvoonsa. Tämä kauppa on yksi kuluneen vuosikymmenen suurimmista ulkomaisista sijoituksista Suomeen”, sanoo Metsä Groupin pääjohtaja Kari Jordan.

Kaupan toteutuminen edellyttää Saksan kilpailuviranomaisten hyväksyntää. Kaupan arvioidaan toteutuvan vuoden 2012 toisella neljänneksellä.

Itochu on yksi Japanin suurimmista kauppahuoneista, jolla on noin 130 toimipistettä lähes 70 eri maassa. Itochun kaupan volyymi 31.3.2011 päättyneeltä tilikaudelta oli yli 100 miljardia euroa. Lisätietoja yhtiöstä on saatavana osoitteesta www.itochu.co.jp/en/

Kaupan arvioidaan parantavan Metsä Groupin omavaraisuusastetta vähintään neljän prosenttiyksikön verran kauppahinnan käyttötavasta riippuen. Nettovelkaantumisasteen arvioidaan paranevan 30 prosenttiyksikköä.

 

Metsä Group on vastuullinen metsäteollisuuskonserni, jonka tuotteet ovat vahvasti läsnä ihmisten arjessa ja edistävät hyvinvointia kestävästi. Metsä Groupin huipputuotteiden pääraaka-aineet ovat uusiutuva pohjoismainen puu ja puukuitu. Tärkeimmät liiketoiminta-alueemme ovat pehmo- ja ruoanlaittopaperit, kartonki ja paperi, sellu, puutuotteet sekä puunhankinta. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2011 oli 5,3 miljardia euroa, ja se työllistää noin 12 500 henkilöä. Konsernilla on toimintaa noin 30 maassa.

         Lakiasiainjohtaja Esa Kaikkonen, puh. 010 465 4749
         Viestintäjohtaja Reeta Kaukiainen, puh. 050 522 0924
         
         www.metsagroup.com

Yrityksestä

Metsä Fibrewww.metsafibre.fi Metsä Fibre on johtava biotuotteiden ja bioenergian valmistaja. Selluliiketoiminnan tuotemerkki on Botnia ja sahaliiketoiminnan tuotemerkki Metsä Nordic Timber. Yhtiön valkaistut havu- ja koivusellut on kehitetty korkealaatuisen kartongin, pehmo- ja painopaperin sekä erikoistuotteiden valmistukseen. Kuusi- ja mäntysahatavaran pääkäyttökohteet ovat rakentamisen ja sisustamisen tuotteet sekä ikkuna-, ovi- ja pakkausteollisuuden raaka-aineet. Vuonna 2017 Metsä Fibren liikevaihto oli 1,9 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 1 200 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia.

Tilaa