Joutseno Pulpin uusi kuitulinja käynnissä

Joutseno Pulpin sellutehtaan uusi kuitulinja käynnistyi aikataulun mukaisesti
15.5.2001. 

Startti sujui hyvin tavanomaisia pienehköjä starttivaikeuksia lukuun ottamatta.
Tuotanto saatiin nopeasti käyntiin ja kuitulinjalla on ollut vain lyhyitä
katkoja. Tehdas on nyt normaaliajossa ja tuotanto on aika ajoin sujunut jopa
ennätysvauhtia. 

Joutseno Pulpilla on hyvä maine lujan havuarmeeraussellun valmistajana. Hyvän
laadun säilyttäminen ovat tehtaan varmaan ajoon saamisen ja tuotannon noston
ohella lähiajan tärkeimmät tavoitteet. 

Uusi tehdas

Uusi kuitulinja saattoi päätökseen Joutseno Pulpin sellutehtaan täydellisen
uudistamisen. Uuden, vuosikapasiteetiltaan 600 000 tonnin kuitulinjan
käynnistyttyä saadaan käyttöön myös syksyllä 1998 käynnistyneen lipeälinjan
koko kapasiteetti. 

Uusi tehdas edustaa tekniikan viimeisimpiä saavutuksia. Kuitulinja on
rakennettu käytännössä kokonaan uudelleen. Kuivauskone modernisoitiin ja koneen
kapasiteetti nostettiin 2 200 tonniin vuorokaudessa eli vastaamaan uuden
kuitulinjan kapasiteettia. 

Kuitulinjan uusi tekniikka vähentää merkittävästi myös tehtaan aiheuttamaa
ympäristökuormitusta. 

Lujaa sellua

Aikakauslehtipapereita valmistavat asiakkaat arvostavat Joutseno Pulpin sellua.
Joutseno Pulpin tuottamat armeeraussellulaadut ovat Pine 85, Pine ECF ja Pine
ARM. Sellun lujuusominaisuudet syntyvät puuraaka-aineen sekä kuitulinjan laite-
ja prosessikokonaisuuden yhteisvaikutuksena. 

Sellun raaka-aineena käytetään mänty- ja kuusipuuta sekä mänty- ja
kuusisahahaketta. Tehtaan puuraaka-aineen käyttö nousee 3,5 miljoonaan
kuutiometriin vuodessa.

Yrityksestä

Metsä Fibrewww.metsafibre.fi Metsä Fibre on johtava biotuotteiden ja bioenergian valmistaja. Selluliiketoiminnan tuotemerkki on Botnia ja sahaliiketoiminnan tuotemerkki Metsä Nordic Timber. Yhtiön valkaistut havu- ja koivusellut on kehitetty korkealaatuisen kartongin, pehmo- ja painopaperin sekä erikoistuotteiden valmistukseen. Kuusi- ja mäntysahatavaran pääkäyttökohteet ovat rakentamisen ja sisustamisen tuotteet sekä ikkuna-, ovi- ja pakkausteollisuuden raaka-aineet. Vuonna 2017 Metsä Fibren liikevaihto oli 1,9 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 1 200 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia.

Tilaa