Joutsenon tehtaan prosessikunnossapitoa ja tuotantoa kehitetään uudella toimintamallilla

Metsä-Botnia on solminut sopimuksen Andritz Oy:n ja Oy Botnia Mill Service Ab:n muodostaman konsortion kanssa uudesta toimintamallista, jolla integroidaan Joutsenon sellutehtaan prosessien kehittäminen ja kokonaisvaltainen kunnossapito.

Uudella toimintamallilla tehostetaan Botnian Joutsenon tehtaan ja yhteistyökumppaneiden ydinosaamisen hyödyntämistä prosessikunnossapidossa ja prosessikehityksessä. Toimintamallin tavoitteena on parantaa Joutsenon sellutehtaan tuotantotasoa, kustannustehokkuutta sekä varmistaa sellun korkea laatu.

Sopimuksen mukaiset muutokset koskevat kunnossapidon ja prosessikehityksen johtamisjärjestelmää ja -mallia, eikä sillä ole vaikutuksia henkilöstön asemaan Botniassa, Botnia Mill Servicessä tai Andritzissa.

Sopimuksen mukainen toimintamalli käynnistyy 1.5.2011 alkaen.

Yrityksestä

Metsä Fibrewww.metsafibre.fi Metsä Fibre on johtava biotuotteiden ja bioenergian valmistaja. Selluliiketoiminnan tuotemerkki on Botnia ja sahaliiketoiminnan tuotemerkki Metsä Nordic Timber. Yhtiön valkaistut havu- ja koivusellut on kehitetty korkealaatuisen kartongin, pehmo- ja painopaperin sekä erikoistuotteiden valmistukseen. Kuusi- ja mäntysahatavaran pääkäyttökohteet ovat rakentamisen ja sisustamisen tuotteet sekä ikkuna-, ovi- ja pakkausteollisuuden raaka-aineet. Vuonna 2017 Metsä Fibren liikevaihto oli 1,9 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 1 200 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia.

Tilaa