Joutsenon tehtaan ympäristösuorituskykyä parannettiin kesäkuun seisokissa

Metsä Fibren Joutsenon sellutehdas käynnistyi yli kolmen viikon vuosihuoltoseisokin jälkeen heinäkuun alussa. Seisokki oli poikkeuksellisen pitkä johtuen isoista, pääasiassa tehtaan ympäristösuorituskykyyn vaikuttavista uudistuksista.

Seisokissa uusittiin soodakattilan pohja ja ilmajärjestelmä, mikä parantaa soodakattilan polton hallintaa ja vähentää siten NOx-päästöjä (typen oksidit).
 
Seisokissa uusittiin myös keittimen hakesiilo ja hakkeenlämmitysjärjestelmä vastaamaan tehtaan nykyistä kapasiteettia. Investointi vähentää merkittävästi hakesiilosta aiheutuneita hajuhaittoja. Hakkeen lämmitys siilossa tehdään puhtaalla höyryllä, joka valmistetaan hyödyntämällä keittämön sekundäärilämpöä. Siilon poistokaasut johdetaan jatkokäsittelyn jälkeen polttoon.

Yrityksestä

Metsä Fibrewww.metsafibre.fi Metsä Fibre on johtava biotuotteiden ja bioenergian valmistaja. Selluliiketoiminnan tuotemerkki on Botnia ja sahaliiketoiminnan tuotemerkki Metsä Nordic Timber. Yhtiön valkaistut havu- ja koivusellut on kehitetty korkealaatuisen kartongin, pehmo- ja painopaperin sekä erikoistuotteiden valmistukseen. Kuusi- ja mäntysahatavaran pääkäyttökohteet ovat rakentamisen ja sisustamisen tuotteet sekä ikkuna-, ovi- ja pakkausteollisuuden raaka-aineet. Vuonna 2017 Metsä Fibren liikevaihto oli 1,9 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 1 200 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia.

Tilaa