Kaskisten tehdas pysähtyy tällä viikolla - vakituinen työpaikka löytyi 56 henkilölle

Oy Metsä-Botnia Ab:n Kaskisten tehtaan lopettamista koskevat yt-neuvottelut
päättyivät 12.1.2009, ja yhtiö antoi 14.1. päätöksensä tehtaan tuotannon
lopettamisesta. 

Kaskisten tehtaan tuotannon alasajo aloitetaan keskiviikkona 11.3.2009.
Selluntuotannon arvioidaan päättyvän kuluvan viikon aikana. Tehtaan
prosessilaitteiden ja säiliöiden tyhjennys ja puhdistaminen jatkuvat maaliskuun
loppuun. Puun käsittelyä, vesilaitoksen ja jäteveden puhdistamon toimintaa sekä
energian tuotantoa jatketaan M-realin BCTMP-tehtaan tarpeiden mukaisesti. 

Yt-neuvottelut koskivat 223 henkilöä. Vakituinen työpaikka Botnian muilla
tehtailla ja osaamiskeskuksissa sekä tehdasintegraatissa on varmistunut 56
henkilölle, joista 15 toimihenkilöä ja 41 työntekijää. Määräaikaisia
työtehtäviä on 51 henkilölle. 

Yt-neuvottelujen aikana tai niiden päätyttyä 18 henkilöä on sijoittunut muiden
työnantajien palvelukseen, lähtenyt opiskelemaan tai jäänyt eläkkeelle.
Mahdollisuus eläkejärjestelyihin on 45 henkilöllä. 

Botnia on myös mukana alueen kaupunkien yhteishankkeessa korvaavien
työpaikkojen löytämiseksi alueelle. 

Lisätietoja antaa tehtaanjohtaja Pertti Hietaniemi, puh. 050 598 8636.

Yrityksestä

Metsä Fibrewww.metsafibre.fi Metsä Fibre on johtava biotuotteiden ja bioenergian valmistaja. Selluliiketoiminnan tuotemerkki on Botnia ja sahaliiketoiminnan tuotemerkki Metsä Nordic Timber. Yhtiön valkaistut havu- ja koivusellut on kehitetty korkealaatuisen kartongin, pehmo- ja painopaperin sekä erikoistuotteiden valmistukseen. Kuusi- ja mäntysahatavaran pääkäyttökohteet ovat rakentamisen ja sisustamisen tuotteet sekä ikkuna-, ovi- ja pakkausteollisuuden raaka-aineet. Vuonna 2017 Metsä Fibren liikevaihto oli 1,9 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 1 200 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia.

Tilaa