Martti Asunta Botnian hallitukseen


            
Oy Metsä-Botnia Ab:n hallitus on valinnut uudeksi hallituksen jäseneksi
maanviljelysneuvos Arimo Uusitalon tilalle metsänhoitaja Martti Asunnan
Kurusta. 

Tilaa