Metsä-Botnia uusii Kemin sellutehtaan haihduttamon


            
Oy Metsä-Botnia Ab:n Kemin sellutehtaan haihduttamo uusitaan. Uudella
investoinnilla jatketaan Kemin sellutehtaan kehittämistä ja parannetaan tehtaan
käyttövarmuutta, kustannustehokkuutta sekä vähennetään ympäristökuormitusta
vesistöön ja ilmaan. Haihduttamohankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 40
milj. euroa (noin 250 milj. mk) ja rakennusaikainen työllistävä vaikutus on
noin 190 henkilötyövuotta. Haihduttamoprojekti käynnistyy välittömästi ja
valmistuu keväällä 2003. 

Nykyisin käytössä olevat, mustalipeästä vettä poistavat 3-linjaiset
haihduttamot on rakennettu 1960- ja 1970-luvuilla. Ne korvataan
yksilinjaisella, 7-vaiheisella haihduttamolla. Samalla korvataan haihduttamoon
liittyviä muita toimintoja, joista tärkeimpänä mäntyöljykeittämö ja
likaislauhteen käsittely. Tehtaan tuotantotaso säilyy entisellä tasolla, 560
000 tonnia sellua/vuosi. 

Haihduttamon päälaitehankintasopimus on tehty Kvaerner Pulping Oy:n kanssa.
Suunnittelu- ja laitevalmistus tehdään pääosin Suomessa. Arkkitehti- ja
rakennesuunnittelun toteuttaa kemiläinen Miraplan Oy. 

Lisätietoja antavat:

Sellutehtaan johtaja Maarit Herranen 050 - 598 9508
Tehdaspalvelupäällikkö Pauli Harila 050 - 598 8064

Tilaa