Metsä-Botnian osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2001

OY METSÄ-BOTNIA AB:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2001

  * Liikevaihto 625,7 milj. euroa (667,3 milj. euroa tammi-kesäkuussa 2000)
  * Liikevoitto 185,1 milj. euroa (219,5 milj. euroa)
  * Voitto ennen satunnaiseriä 178,5 milj. euroa (201,2 milj. euroa)
  * Investoinnit 81,8 milj. euroa (44,9 milj. euroa)
  * Sijoitetun pääoman tuotto 27,8 % (33,1 %)
  * Omavaraisuusaste 67,9% (59,4 %)

Liikevaihto ja tulos

Metsä-Botnian liikevaihto oli 625,7 miljoonaa euroa (1-6/2000 667,3) ja
liikevoitto 185,1 miljoonaa euroa (219,5). Voitto ennen satunnaiseriä oli
tammi-kesäkuussa 178,5 miljoonaa euroa, mikä on 11,3 prosenttia pienempi kuin
vastaavana ajanjaksona edellisvuonna (201,2). Sijoitetun pääoman tuotto oli
katsauskaudella 27,8 prosenttia (33,1 %) ja velkaisuusaste 26,0 prosenttia
(41,3 %). 

Metsä-Botnian kannattavuus heikkeni viime vuoden vastaavaan ajankohtaan
verrattuna. Euromääräiset sellun myyntihinnat nousivat keskimäärin noin 6 %
viime vuoden tammi-kesäkuuhun verrattuna, mutta sen sijaan myyntimäärät jäivät
16 % pienemmiksi. 

Myös edelliseen kvartaaliin verrattuna kannattavuus heikkeni. Tulos
rahoituserien jälkeen oli alle puolet edellisen kvartaalin tuloksesta. Sellun
euromääräiset myyntihinnat laskivat keskimäärin 16 % ja myyntimäärät olivat 3 %
pienemmät. 

Markkinakatsaus

Syksyllä alkanut sellun heikentynyt kysyntä jatkui vuoden ensimmäisellä
puoliskolla. Norscan-maiden käyntiaste vuoden ensimmäisen kuuden kuukauden
aikana oli 84 prosenttia, mutta siitä huolimatta varastot olivat noin 1,8
miljoonaa tonnia. 

Havusellun hinta laski kauden aikana 705 dollarista 515 dollariin.
Lyhytkuitusellun vastaava hintakehitys oli 720 eurosta 520 euroon. 

Lainerin tilauskanta on ohut. Alkuvuoden laskutus oli vain 84 % budjetoidusta.
Heikosta kysynnästä huolimatta hintataso on pystytty säilyttämään. 
Tuotanto ja toimitukset

Sellua toimitettiin ensimmäisellä vuosipuoliskolla 948 425 tonnia, mikä on 16
prosenttia vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavalla jaksolla. Ensimmäisen
kuuden kuukauden aikana tuotantoa rajoitettiin voimakkaasti vastaamaan
kysyntää, yhteensä noin 290 000 tonnia. 

Lainerin toimitukset olivat 143 135 tonnia, mikä on 7 prosenttia vähemmän kuin
edellisen vuoden vastaavalla ajanjaksolla. Myös lainerin tuotantoa on
rajoitettu vastaamaan kysyntää. 

Tuotannon supistuksia jatketaan toisella vuosipuoliskolla.

Investoinnit

Joutsenon uusi kuitulinja käynnistyi aikataulussaan toukokuun puolessa välissä.
Investoinnin alkuperäinen kustannusarvio, 250 miljoonaa euroa, alitettiin. 

Käynnistys sujui hyvin ja investoinnille asetetut laadulliset ja määrälliset
tavoitteet on saavutettu. Ympäristöpäästöt ovat laskeneet selvästi ja Joutseno
on noussut vähiten kuormittavien tehtaiden tasolle maailmassa. 

Lähiajan näkymät

USA:n ja osin EU:n heikentyneet talousnäkymät pitänevät sellunkysynnän
alhaisena lähikuukausina eikä pikaista paranemista ole näkyvissä. Ostajien
selluvarastot ovat kuitenkin alhaiset, joten maailman talouden elpyessä
kysynnän muutos tulee tapahtumaan nopeasti. 

Hintapohja saavutettaneen kesän aikana. Alhaisesta hinnasta johtuva huono
kannattavuus johtanee alhaisiin käyntiasteisiin loppukesällä ja alkusyksyllä,
mikä mahdollistanee jonkin asteisen hinnankorotuksen ennen vuoden loppua. 

Metsä-Botnian loppuvuoden tulos tulee olemaan alkuvuotta selvästi heikompi.

Yrityksestä

Metsä Fibrewww.metsafibre.fi Metsä Fibre on johtava biotuotteiden ja bioenergian valmistaja. Selluliiketoiminnan tuotemerkki on Botnia ja sahaliiketoiminnan tuotemerkki Metsä Nordic Timber. Yhtiön valkaistut havu- ja koivusellut on kehitetty korkealaatuisen kartongin, pehmo- ja painopaperin sekä erikoistuotteiden valmistukseen. Kuusi- ja mäntysahatavaran pääkäyttökohteet ovat rakentamisen ja sisustamisen tuotteet sekä ikkuna-, ovi- ja pakkausteollisuuden raaka-aineet. Vuonna 2017 Metsä Fibren liikevaihto oli 1,9 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 1 200 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia.

Tilaa