Metsä-Botnian tammi-syyskuun 2001 tulos kohtuullinen sellun alhaisesta hinnasta huolimatta

Metsä-Botnia säilyttänyt kilpailukykynsä

  * Liikevaihto 899,5 milj. euroa (milj. 1 063,0 euroa tammi-syyskuussa 2000)
  * Liikevoitto 232,1 milj. euroa (393,6 milj. euroa)
  * Voitto ennen satunnaiseriä 221,7 milj. euroa (368,7 milj. euroa)
  * Investoinnit 113,8 milj. euroa (78,6 milj. euroa)
  * Sijoitetun pääoman tuotto 23,1 % (38,8 %)
  * Omavaraisuusaste 67,9 % (66,1 %)

Liikevaihto ja tulos

Metsä-Botnian liikevaihto laski edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna
15,4 prosenttia ja oli 899,5 miljoonaa euroa. Liikevoitto laski 41,0 prosenttia
ja oli 232,1 miljoonaa euroa. Voitto ennen satunnaiseriä oli tammi-syyskuussa
221,7 miljoonaa euroa, mikä on 39,9 prosenttia pienempi kuin vastaavana
ajanjaksona edellisvuonna (368,7). Sijoitetun pääoman tuotto oli
katsauskaudella 23,1 prosenttia (38,8 %) ja velkaisuusaste 21,6 prosenttia
(22,4 %). 

Liikevaihtoa ja liikevoittoa pienensi pääasiassa heikentyneestä kysynnästä
johtuva sellun maailmanmarkkinahintojen lasku. Euromääräiset sellun
myyntihinnat laskivat keskimäärin noin 8 % viime vuoden tammi-syyskuuhun
verrattuna, ja jakson myyntimäärät jäivät 13 % pienemmiksi. Tuotantoa on
ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana sopeutettu kysyntää vastaavaksi. 

Metsä-Botnian liikevoitto kuluvan vuoden kolmannella neljänneksellä oli 46,9
miljoonaa euroa, mikä on 13,2 miljoonaa euroa edellistä neljännestä alhaisempi.
Liikevoiton heikkeneminen johtui sellun myyntihintojen edelleen jatkuneesta
laskusta. Kolmannen neljänneksen keskimääräiset sellun tehdashinnat olivat 19 %
edellistä neljännestä alhaisemmat. Sellun myyntimäärät puolestaan olivat 16 %
toista neljännestä suuremmat, mikä johtui Joutsenon uuden kuitulinjan
käynnistymisestä sekä kasvaneista markkinasellutoimituksista. 

Markkinakatsaus

Syksyllä 2000 alkanut sellun kysynnän heikkeneminen jatkui syksyyn saakka.
Norscan-maiden käyntiaste vuoden ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana oli 83
prosenttia ja varasto oli syyskuun lopussa 1,5 miljoonaa tonnia. 

Havusellun tonnihinta laski kauden aikana 705 dollarista 450 dollariin.
Lyhytkuitusellun vastaava hintakehitys oli 720 eurosta 440 euroon. Lokakuulle
on ilmoitettu havusellun hinnankorotus ja uusi hinta on 480 dollaria.
Lyhytkuitusellulle vastaava uusi hinta on 465 euroa. 

Euroopassa valkopintaisen lainerin kysyntä on kausiluonteisesti parantunut.
USA:ssa lainerin kysyntä on ollut vakaata. Hintataso on myös kyetty
säilyttämään. 

Tuotanto ja toimitukset

Sellua toimitettiin tammi-syyskuussa 1 491 270 tonnia, mikä on 13 prosenttia
vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavalla jaksolla. Toimitusmäärät ovat
kuitenkin kasvaneet kolmannella vuosineljänneksellä 16 % toiseen neljännekseen
verrattuna. Ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana tuotantoa rajoitettiin
voimakkaasti vastaamaan kysyntää, yhteensä noin 400 000 tonnia. 

Lainerin toimitukset tammi-syyskuussa olivat 213 477 tonnia, mikä on 7
prosenttia vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavalla ajanjaksolla. Myös
lainerin tuotantoa on rajoitettu vastaamaan kysyntää. 

Tuotannon supistuksia jatketaan vielä lähikuukausien aikana.

Investoinnit

Joutsenon uusi kuitulinja on päässyt hyvin käyntiin ja investoinnille asetetut
laadulliset ja määrälliset tavoitteet on pääosin saavutettu.
Tuotannonrajoituksien vuoksi uuden kuitulinjan tuotantokapasiteettia ei ole
kuitenkaan pystytty kokonaisuudessaan hyödyntämään. 

Ympäristöpäästöt ovat laskeneet alle tavoitetason ja Joutsenon tehdas kuuluu
nyt vähiten kuormittaviin sellutehtaisiin maailmassa. 

Lähiajan näkymät

Sellun hintojen lasku on pysähtynyt ja hinnat ovat kääntyneet nousuun.
Käyntiasteet jäänevät kuitenkin vielä alhaisiksi loppuvuonna. Tulevien
kuukausien hintakehitys riippuu pitkälti USA:n ja EU:n talouksien kehityksestä. 

Lainerin kysyntä pysynee vakaana loppuvuodesta ja hintataso säilytettäneen.

Vuoden 2001 viimeisen neljänneksen tuloksen odotetaan olevan kolmannen
neljänneksen tasolla. 

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Erkki Varis, puh. 01046 94671
Talousjohtaja Jukka Forsström, puh. 01046 94674

Yrityksestä

Metsä Fibrewww.metsafibre.fi Metsä Fibre on johtava biotuotteiden ja bioenergian valmistaja. Selluliiketoiminnan tuotemerkki on Botnia ja sahaliiketoiminnan tuotemerkki Metsä Nordic Timber. Yhtiön valkaistut havu- ja koivusellut on kehitetty korkealaatuisen kartongin, pehmo- ja painopaperin sekä erikoistuotteiden valmistukseen. Kuusi- ja mäntysahatavaran pääkäyttökohteet ovat rakentamisen ja sisustamisen tuotteet sekä ikkuna-, ovi- ja pakkausteollisuuden raaka-aineet. Vuonna 2017 Metsä Fibren liikevaihto oli 1,9 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 1 200 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia.

Tilaa