Metsä-Botnian Uruguayn sellutehdas käynnistyy lupakäsittelyn valmistuttua

Botnian Fray Bentoksen tehtaan rakennus- ja asennustyöt ovat teknisesti lähes
valmiit. Tehtaan on alun perin arvioitu käynnistyvän kuluvan vuoden kolmannen
neljänneksen loppuun mennessä. 

Kaupallinen tuotanto tehtaalla voidaan aloittaa, kun Uruguayn viranomaiset ovat
antaneet sille lopullisen ympäristöluvan. Tämä lupaprosessi on tällä hetkellä
viimeistelyvaiheessa. 

Botnia toimii läheisessä yhteistyössä viranomaisten kanssa, jotta lupamenettely
saataisiin vietyä loppuun, minkä jälkeen tehtaan käynnistysprosessi aloitetaan. 

Lisätietoja antaa Uruguay-projektin viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Marko
Janhunen, puh. 050 5900047. 

Yrityksestä

Metsä Fibrewww.metsafibre.fi Metsä Fibre on johtava biotuotteiden ja bioenergian valmistaja. Selluliiketoiminnan tuotemerkki on Botnia ja sahaliiketoiminnan tuotemerkki Metsä Nordic Timber. Yhtiön valkaistut havu- ja koivusellut on kehitetty korkealaatuisen kartongin, pehmo- ja painopaperin sekä erikoistuotteiden valmistukseen. Kuusi- ja mäntysahatavaran pääkäyttökohteet ovat rakentamisen ja sisustamisen tuotteet sekä ikkuna-, ovi- ja pakkausteollisuuden raaka-aineet. Vuonna 2017 Metsä Fibren liikevaihto oli 1,9 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 1 200 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia.

Tilaa