Metsä-Botniasta Metsäliitto Osuuskunnan tytäryhtiö

Metsäliitto-konsernin lokakuun lopussa ilmoittama Oy Metsä-Botnia Ab:n
omistusjärjestely on tänään 8. joulukuuta pantu täytäntöön aiemmin sovitun
mukaisena. Metsäliitto Osuuskunnasta tuli järjestelyssä Metsä-Botnian
enemmistöomistaja. 

Sopimukseen sisältyvään Metsä-Botnian Uruguayn toimintojen kauppaan kuuluvat
enemmistöosuudet Fray Bentosin sellutehtaasta ja eukalyptuksen viljelyyn
erikoistuneesta Forestal Oriental -yhtiöstä. Metsä-Botnia ja Metsäliitto
Osuuskunta myivät osuutensa kyseisissä toiminnoissa UPM:lle. Metsä-Botnian
myymä osuus on 82,1 prosenttia ja Metsäliiton 5,5 prosenttia. Uruguayn
toimintojen velattomaksi kokonaisarvoksi oli sovittu noin 1,6 miljardia euroa. 

Samassa yhteydessä Metsäliitto Osuuskunta ostaa UPM:ltä 24,7 prosenttia ja
M-realilta 3,0 prosenttia Metsä-Botnian osakkeista. Omistusjärjestelyn nyt
toteuduttua Metsäliitto Osuuskunta omistaa Metsä-Botniasta noin 53 prosenttia,
M-real noin 30 ja UPM noin 17 prosenttia. Osana järjestelyä Metsä-Botnia myi
myös 77 prosenttia omistamistaan Pohjolan Voima Oy:n osakkeista UPM:lle.
Järjestelyn nettokassavaikutus Metsäliitto Osuuskunnalle on noin -110 miljoonaa
euroa. Metsä-Botnian velattomaksi kokonaisarvoksi ilman Uruguayn toimintoja ja
Pohjolan Voima Oy:n osakkeita oli sovittu noin 1,9 miljardia euroa. 

Lisätiedot:

Esa Kaikkonen, lakiasiainjohtaja, Metsäliitto-konserni, puh. 010 465 4749
Anne-Mari Achrén, viestintäjohtaja, Metsäliitto-konserni, puh. 010 465 4541

Yrityksestä

Metsä Fibrewww.metsafibre.fi Metsä Fibre on johtava biotuotteiden, bioenergian ja sahatavaran valmistaja, jonka tuotemerkki selluliiketoiminnassa on Botnia ja sahatavarassa Nordic Timber. Yhtiö on maailman suurin markkinahavusellun tuottaja ja merkittävä toimija sahatavaran tuotannossa. Vuonna 2018 Metsä Fibren liikevaihto oli 2,5 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 1 200 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia.

Tilaa