Metsä Fibre solmi sopimukset sellunvalmistuksen sivuvirtojen hyödyntämisestä Ekokemin ja Kekkilän kanssa

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre Oy on allekirjoittanut Ekokem Oyj;n ja Kekkilä Oy:n kanssa sopimukset  selluntuotantonsa orgaanisten sivutuotteiden, muun muassa hiekkaa sisältävän kuoren, hyödyntämisestä viherrakentamisen tuotteisiin ja maanparannusaineena. Sellunvalmistuksen sivuvirrat ovat arvokasta raaka-ainetta uusiin tuotteisiin ja hyötykäyttöön.

Yhteistyö Kekkilän ja Ekokemin kanssa on selkeä jatkumo suunnitelmalliselle sellunvalmistuksessa syntyvien materiaalivirtojen hyödyntämiselle Metsä Groupissa. Yhteistyön ansiosta tehtaalla syntyvät sivuvirrat hyödynnetään kumppaniemme raaka-aineena.

Metsä Fibren sellunvalmistuksessa syntyvä puhdas kuori ja puru hyödynnetään bioenergiana sellutehtailla tai ulkopuolisissa voimalaitoksissa. Energiakäytön ulkopuolelle jäävistä puuperäisistä selluntuotannon sivuvirroista reilusti yli puolet käytetään lannoitevalmisteina metsä- tai peltolannoituksessa tai teollisuuden raaka-aineina. Loput hyödynnetään viher- tai maanrakentamisessa. Metsä Fibre toimittaa tänä vuonna eri kumppaneiden jalostettavaksi noin 20 000 tonnia sellunvalmistuksessa syntyviä orgaanisia sivutuotteita.

”Orgaaniset sivutuotteet, kuten puun kuorinnassa syntyvä hiekkainen kuori, soveltuvat hyvin kumppaneidemme raaka-aineeksi katemateriaaleihin ja maanparannusaineisiin. Sivuvirroista jalostetut materiaalit ovat hinnaltaan kilpailukykyisiä luonnon materiaaleihin verrattuna”, Metsä Fibren tuotantojohtaja Ismo Nousiainen toteaa.

Sivuvirtoja jalostamalla voidaan nostaa ennen jätteenä pidettyjen ja heikommin hyödynnettyjen materiaalien arvoa ja säästää näin luonnonvaroja.

”Tehtaillamme valvotaan tarkasti, että esimerkiksi lannoitejalostukseen menevät sivutuotteet täyttävät lannoitelainsäädännön asettamat laatuvaatimukset ennen kuin ne ohjataan kumppanillemme jatkojalostukseen.”

Metsä Fibre tuottaa neljällä Suomessa sijaitsevalla tehtaallaan sellun lisäksi muita biotuotteita kuten tärpättiä ja mäntyöljyä sekä bioenergiaa.

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre on johtava biotuotteiden ja bioenergian valmistaja, jonka päätuotemerkki on Botnia. Yhtiön valkaistut havu- ja koivusellut on kehitetty korkealaatuisen kartongin, pehmo- ja painopaperin sekä erikoistuotteiden valmistukseen. Vuonna 2015 Metsä Fibren liikevaihto oli 1,4 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 850 henkilöä. Yhtiö rakentaa parhaillaan Äänekoskelle uuden sukupolven biotuotetehdasta, joka valmistuu vuoden 2017 kolmannella vuosineljänneksellä.

Lisätietoja: Ismo Nousiainen, tuotantojohtaja, Metsä Fibre Oy, puhelin 050 598 7378

Yrityksestä

Metsä Fibrewww.metsafibre.fi Metsä Fibre on johtava biotuotteiden ja bioenergian valmistaja. Selluliiketoiminnan tuotemerkki on Botnia ja sahaliiketoiminnan tuotemerkki Metsä Nordic Timber. Yhtiön valkaistut havu- ja koivusellut on kehitetty korkealaatuisen kartongin, pehmo- ja painopaperin sekä erikoistuotteiden valmistukseen. Kuusi- ja mäntysahatavaran pääkäyttökohteet ovat rakentamisen ja sisustamisen tuotteet sekä ikkuna-, ovi- ja pakkausteollisuuden raaka-aineet. Vuonna 2017 Metsä Fibren liikevaihto oli 1,9 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 1 200 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia.

Tilaa