Metsä Groupin biotuotetehtaan logistiikkaketju on valmis

Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehtaan tarpeisiin suunnittelema uudenlainen logistiikkaratkaisu on valmis palvelemaan tehtaan puutavara- ja sellukuljetuksia. 

”Olemme rakentaneet yhdessä kumppaneidemme kanssa tarkkaan optimoidun logistisen kokonaisuuden, jossa kaiken perustana on toimitusvarmuuden ja laadun varmistaminen”, kertoo Metsä Groupin logistiikkajohtaja Jari Voutilainen.

Lehdistötiedote 27.6.2017


Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehtaan tarpeisiin suunnittelema uudenlainen logistiikkaratkaisu on valmis palvelemaan tehtaan puutavara- ja sellukuljetuksia. 

”Olemme rakentaneet yhdessä kumppaneidemme kanssa tarkkaan optimoidun logistisen kokonaisuuden, jossa kaiken perustana on toimitusvarmuuden ja laadun varmistaminen”, kertoo Metsä Groupin logistiikkajohtaja Jari Voutilainen.

Elokuun 2017 puolivälissä käynnistyvä biotuotetehdas tulee täysillä käydessään käyttämään 6,5 miljoonaa kuutiota kuitupuuta ja haketta. Sellua laitos tuottaa vuosittain 1,3 miljoonaa tonnia.

Terminaalit tasaavat puuhuoltoa

Metsä Group hankkii biotuotetehtaan tarvitseman kuitupuun pääasiassa 100–150 kilometrin säteeltä Äänekoskesta. Biotuotetehtaalle saapuu joka arkipäivä keskimäärin 240 rekkakuormaa ja 70 junavaunullista kuitupuuta. Sujuva ympärivuotinen puuhuolto edellyttää toimitusketjulta poikkeuksellista joustavuutta ja reagointikykyä.

”Metsävarastoista puutavara-autot kuljettavat puut suoraan tehtaalle tai puskurivarastoon viiteentoista perustamaamme terminaaliin”, kertoo Metsä Groupin asiakkuusjohtaja Heikki Karhunen.

Äänekoskelta länteen sijaitsevia terminaaleja operoi seinäjokelainen Kuljetus Haavisto Oy ja biotuotetehtaan itäpuolella sijaitsevia terminaaleja joutsenolainen Szepaniak Oy.

Kokonaisuudessaan Metsä Groupin puunhankinta Suomessa kasvaa pitkällä aikavälillä noin kolmanneksella nykytasosta.

Biotuotetehtaan tuotannon käynnistyttyä työllistävä vaikutus koko arvoketjussa Suomessa on yli 2 500 työpaikkaa, joista uusia on noin 1 500. Työllistävät vaikutukset ovat merkittävimmät puunkorjuussa ja kuljetuksissa.

Vientilogistiikkaan uusi kokonaisratkaisu

Uuden tehtaan sellutoimitukset asiakkaille alkavat vuoden 2017 syyskuun alussa. Biotuotetehtaan tuotannosta noin 70 prosenttia menee vientiin.

”Vientilogistiikassa otetaan käyttöön uusi kokonaisratkaisu, jossa VR Transpoint vastaa sekä tuotteiden junakuljetuksista Vuosaaren satamaan Helsinkiin että satamatoiminnoista yhdessä Oy M. Rauanheimo Ab:n kanssa”, kertoo Metsä Fibren sellutoimituksista vastaava johtaja Tarja Nousiainen.

Keskeinen uudistus toimitusketjussa on biotuotetehtaan automaattinen sellun jakelukeskus, joka lisää toimitusten tehokkuutta ja täsmällisyyttä. Uusi teknologia on edellyttänyt Nousiaisen mukaan laajamittaista tietojärjestelmien kehittämistä ja yhteensovittamista palvelutoimittajien kanssa. Myös operatiivista toimintaa on kehitetty tehokkuuden lisäämiseksi sekä toimitusvarmuuden luotettavuuden turvaamiseksi.

”Äänekoskella tuotanto puskuroidaan ja lajitellaan automaattisesti tuotelajien sekä asiakastilausten mukaan. Esimerkiksi 1 400 sellutonnia kuljettavan junan lastaus hoituu automaattisesti kuudessa tunnissa”, kuvailee Nousiainen.

Vuosaaren vientisatamaan Metsä Fibre on rakentanut oman tuotevaraston, johon voidaan varastoida 80 000 tonnia sellua. Junakuljetukset Vuosaareen hoituvat kokonaan ympäristötehokkaasti sähköveturein, kun VR Track Oy:n tuottama Äänekosken biotuotetehtaan ratayhteydet -hanke valmistuu kesän 2017 aikana.

Lisätietoja:
Jari Voutilainen, logistiikkajohtaja, Metsä Group, puh. 040 707 9644
Anna-Liisa Pennanen, viestintäpäällikkö, Metsä Fibre, puh. 050 574 8071

www.metsafibre.fi

Metsä Fibre on johtava biotuotteiden ja bioenergian valmistaja. Selluliiketoiminnan tuotemerkki on Botnia ja sahaliiketoiminnan tuotemerkki Metsä Nordic Timber. Yhtiön valkaistut havu- ja koivusellut on kehitetty korkealaatuisen kartongin, pehmo- ja painopaperin sekä erikoistuotteiden valmistukseen. Kuusi- ja mäntysahatavaran pääkäyttökohteet ovat rakentamisen ja sisustamisen tuotteet sekä ikkuna-, ovi- ja pakkausteollisuuden raaka-aineet. Vuonna 2016 Metsä Fibren liikevaihto oli 1,4 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 1 250 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia.

Yrityksestä

Metsä Fibrewww.metsafibre.fi Metsä Fibre on johtava biotuotteiden ja bioenergian valmistaja. Selluliiketoiminnan tuotemerkki on Botnia ja sahaliiketoiminnan tuotemerkki Metsä Nordic Timber. Yhtiön valkaistut havu- ja koivusellut on kehitetty korkealaatuisen kartongin, pehmo- ja painopaperin sekä erikoistuotteiden valmistukseen. Kuusi- ja mäntysahatavaran pääkäyttökohteet ovat rakentamisen ja sisustamisen tuotteet sekä ikkuna-, ovi- ja pakkausteollisuuden raaka-aineet. Vuonna 2017 Metsä Fibren liikevaihto oli 1,9 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 1 200 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia.

Tilaa