Metsä-Rauma fuusioidaan Metsä-Botniaan

Lehdistötiedote 1.6.2000


Oy Metsä-Botnia Ab:n ja Oy Metsä-Rauma Ab:n yhtiökokoukset ovat päättäneet
fuusioida Metsä-Rauman Metsä-Botniaan. Fuusio toteutetaan absorptiofuusiona,
jossa Metsä-Rauman varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä
Metsä-Botnialle ja samalla Metsä-Rauman yhtiönä lakkaa toimimasta. 

Metsä-Rauman nimi muuttuu Metsä-Botnian Rauman tehtaaksi. Metsä-Botnian
toimitusjohtajana jatkaa Erkki Varis ja Rauman tulosyksikön johtajana Timo
Piilonen. 

Metsä-Botnian omistus jakautuu fuusion jälkeen seuraavasti: Metsä-Serla Oyj
46,4 %, UPM-Kymmene 47,0 %, Metsäliitto Osuuskunta 6,6 %. 

Fuusion myötä Metsä-Botnian liikevaihto nousee noin 1,5 miljardiin euroon.
Sellukapasiteetti nousee 2,5 milljoonaan tonniin vuodessa ja henkilöstön
määräksi tulee 1,860. 

Tilaa