Metsäliitto Osuuskunnasta Metsä-Botnian enemmistöomistaja


            
Metsäliitto Osuuskunnan, M-real Oyj:n ja UPM-Kymmene Oyj:n sopimusneuvottelut
Oy Metsä-Botnia Ab:n uudesta omistusrakenteesta ja Uruguayn toimintojen
myynnistä UPM:lle on saatu päätökseen. Sopimus järjestelyn toteuttamisesta on
allekirjoitettu 22.10.2009. Järjestelyn myötä Metsäliitto-konserni vahvistaa
asemaansa kotimaisen pitkäkuituisen sellun valmistajana ja luopuu
lyhytkuituisen eukalyptussellun tuotannosta. 

”Sopimus on tärkeä askel määrätietoisesti toteuttamassamme rakennemuutoksessa,
jolla keskitämme toimintaamme yhä vahvemmin valittuihin ydintoimintoihin.
Metsäliitto Osuuskunta nousee järjestelyn myötä Metsä-Botnian
enemmistöomistajaksi, ja voimme paremmin kehittää puuraaka-aine- ja
selluvirtoja selkeästi omasta näkökulmastamme käsin. Kauppa osoittaa lisäksi,
että uskomme suomalaisten metsäteollisuustuotteiden kilpailukykyyn
tulevaisuudessa”, Metsäliitto-konsernin pääjohtaja Kari Jordan sanoo. 

Sopimukseen sisältyvään Metsä-Botnian Uruguayn toimintojen kauppaan kuuluvat
enemmistöosuudet Fray Bentosin sellutehtaasta ja eukalyptuksen viljelyyn
erikoistuneesta Forestal Oriental -yhtiöstä. Metsä-Botnia ja Metsäliitto
Osuuskunta myyvät osuutensa kyseisissä toiminnoissa UPM:lle. Metsä-Botnian
myymä osuus on 82,1 prosenttia ja Metsäliiton 5,5 prosenttia. Uruguayn
toimintojen velattomaksi kokonaisarvoksi on sovittu noin 1,6 miljardia euroa. 

Järjestelyn yhteydessä Metsä-Botnia jakaa varojaan osakkailleen sekä lisäksi
ostaa UPM:ltä omia osakkeitaan. Yhtiö rahoittaa osinkojen maksun,
pääomanpalautuksen sekä omien osakkeiden oston Uruguayn toimintojen ja Pohjolan
Voima Oy:n osakkeiden myynnistä saamillaan varoilla sekä hyödyntämällä olemassa
olevia rahoitusjärjestelyjään. Samassa yhteydessä Metsäliitto Osuuskunta ostaa
UPM:ltä 24,7 prosenttia ja M-realilta 3,0 prosenttia Metsä-Botnian osakkeista.
Järjestelyn nettokassavaikutus Metsäliitto Osuuskunnalle on noin -110 miljoonaa
euroa. Metsä-Botnian velattomaksi kokonaisarvoksi ilman Uruguayn toimintoja ja
Pohjolan Voima Oy:n osakkeita on sovittu noin 1,9 miljardia euroa. 

Järjestelyn jälkeen Metsäliitto Osuuskunta omistaa Metsä-Botniasta noin 53
prosenttia, M-real noin 30 ja UPM noin 17 prosenttia. 

Osana järjestelyä Metsä-Botnia myy myös 77 prosenttia omistamistaan Pohjolan
Voima Oy:n osakkeista UPM:lle. Osakkeiden kauppahinnaksi on sovittu noin 66
miljoonaa euroa. 

Nykyiset yhteistyösopimukset Metsä-Botnian ja osakkaiden välillä jäävät pääosin
voimaan muuttumattomina, ja Metsä-Botnia toimii myös jatkossa sekä UPM:n että
M-realin markkinasellun myyntikanavana. 

Järjestelyn toteuduttua Metsä-Botniasta tulee Metsäliitto Osuuskunnan
tytäryhtiö, joka konsolidoidaan konserniin kokonaisuudessaan.
Metsäliitto-konsernin liikevaihto kasvaa hieman ja järjestely kasvattaa sekä
Metsäliitto Osuuskunnan että Metsäliitto-konsernin omaa pääomaa lähes 150
miljoonalla eurolla. Järjestelyllä ei ole olennaista vaikutusta emoyritys
Metsäliitto Osuuskunnan omavaraisuuteen eikä nettovelkaantumisasteeseen.
Metsäliitto-konsernin omavaraisuuteen ja nettovelkaisuuteen järjestelyllä on
lievästi positiivinen vaikutus. Metsä-Botnian omavaraisuusaste ja maksuvalmius
säilyvät järjestelyn jälkeenkin hyvinä. 

Pöyry Forest Industry Consulting Oy on toiminut asiantuntijana Metsä-Botnian
toimintojen suhteellisessa arvonmäärityksessä. 

Kaupan täytäntöönpanon arvioidaan tapahtuvan viimeistään vuoden 2010
ensimmäisen neljänneksen aikana. Toteutuminen edellyttää mm.
kilpailuviranomaisten hyväksynnän sekä rahoitusjärjestelyiden
loppuunsaattamisen. 

Lisätiedot:

Esa Kaikkonen, lakiasiainjohtaja, Metsäliitto-konserni, puh. 010 465 4749

Anne-Mari Achrén, viestintäjohtaja, Metsäliitto-konserni, puh. 010 465 4541

Yrityksestä

Metsä Fibrewww.metsafibre.fi Metsä Fibre on johtava biotuotteiden ja bioenergian valmistaja. Selluliiketoiminnan tuotemerkki on Botnia ja sahaliiketoiminnan tuotemerkki Metsä Nordic Timber. Yhtiön valkaistut havu- ja koivusellut on kehitetty korkealaatuisen kartongin, pehmo- ja painopaperin sekä erikoistuotteiden valmistukseen. Kuusi- ja mäntysahatavaran pääkäyttökohteet ovat rakentamisen ja sisustamisen tuotteet sekä ikkuna-, ovi- ja pakkausteollisuuden raaka-aineet. Vuonna 2017 Metsä Fibren liikevaihto oli 1,9 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 1 200 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia.

Tilaa