Muutoksia sellun hinnoissa

Botnia nostaa valkaistun havusellun (NBSK) ja valkaistun koivusellun hintaa
Euroopassa 1.6.2010 alkaen toistaiseksi. 


Uudet hinnat ovat havusellulla USD 980 ja koivusellulla USD 920, toimitus CIF
Botnian Euroopassa käyttämiin satamiin. Muut ehdot ennallaan. 

Tilaa