Nimityksiä Botnian tehtailla

DI Camilla Wikström (38) nimitetään Äänekosken tehtaan johtajaksi 1.6.2009
alkaen. Hän on toiminut aikaisemmin Botnian avainasiakasjohtajana. 


DI Pertti Hietaniemi (41) nimitetään Fray Bentoksen tehtaan johtajaksi
1.10.2009 alkaen. Hän on toiminut aikaisemmin Äänekosken ja Kaskisten tehtaan
johtajana. 

Tilaa