OVK 1-9/2009: Sellun hinnankorotukset ja lisääntynyt kysyntä paransivat Botnian kolmatta neljännestä


            
Botnian jatkuvien toimintojen liikevaihto laski yhdeksän ensimmäisen kuukauden
aikana noin 34 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja oli
614,0 miljoonaa euroa (929,1 milj. euroa 1-9/08). Sellun myyntimäärä oli noin
16 prosenttia heikompi kuin vastaavalla jaksolla edellisvuonna, 1 486 600
tonnia. 

Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli -124,7 miljoonaa euroa, selvästi
heikompi kuin edellisvuoden vastaavalla jaksolla (72,3 milj. euroa).
Merkittävimmät tulosta rasittaneet tekijät olivat markkinatilanteen ja sellun
hinnan voimakas heikkeneminen. Tulosta pienensivät myös kysyntätilanteesta
johtuneet tuotannonrajoitusseisokit kaikilla Suomen tehtailla. Katsauskauden
tulos Uruguayn liiketoiminnoista koostuvien lopetettujen toimintojen osalta oli
22,6 miljoonaa euroa (133,3 milj. euroa 1-9/08). 

Edelliseen neljännekseen verrattuna Botnian jatkuvien toimintojen tulos koheni
hieman. Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 218,4 miljoonaa euroa, mikä
oli noin 11 prosenttia korkeampi kuin kuluvan vuoden toisen neljänneksen
liikevaihto (196,6 milj. euroa). Myös kolmannen neljänneksen liiketulos parani
hieman ja oli -19,9 miljoonaa euroa (-53,2 milj. euroa 4-6/09). Lopetettujen
toimintojen tulos oli vuoden kolmannella vuosineljänneksellä 18,1 miljoonaa
euroa (5,9 milj. euroa 4-6/09). 

Sellun myyntimäärä nousi yli kuusi prosenttia vuoden edelliseen neljännekseen
verrattuna. Sellun valuuttamääräiset markkinahinnat nousivat 15 prosenttia
havusellulla ja 14 prosenttia lehtisellulla. Dollari heikkeni kuluvan vuoden
kolmannella neljänneksellä viisi prosenttia toiseen neljännekseen verrattuna. 

Sellun kysyntä ja tarjonta olivat kolmannella vuosineljänneksellä tasapainossa.
Lehtisellusta oli paikoitellen jopa niukkuutta, ja toimitustilanne oli tiukka.
Selluvarastot maailmalla pysyivät alhaisina. Lähiaikojen markkinanäkymiä
varjostavat suljettujen tehtaiden uudelleen käynnistämiset Kanadassa ja
Suomessa. Lisäksi USA:n ja Kanadan tukitoimet maiden omalle selluteollisuudelle
antavat kilpailuetua paikallisille toimijoille. 

Lue lisää Botnian osavuosikatsauksesta

* Liikevaihto 1-9/2009 614,0 milj. euroa (929,1 milj. euroa
 tammi-syyskuussa 2008) 
* Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä -124,7 milj. euroa (72,3 milj.euroa) 
Liiketulos sisältäen kertaluonteiset erät -199,7 milj. euroa (72,3 milj. 
 euroa) 
* Tulos ennen veroja ja ilman kertaluonteisia eriä -125,0 milj. euroa (65,4
 milj.euroa) 
* Investoinnit 7,7 milj. euroa (16,7 milj. euroa) 
* Sijoitetun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä -20,0 % (11,0 %) 
 Sijoitetun pääoman tuotto sisältäen kertaluonteiset erät -32,0 % (11,0 %) 
* Omavaraisuusaste 61,9 % (63,0 %) 
* Velkaisuusaste 35,3 % (34,2 %)

Yrityksestä

Metsä Fibrewww.metsafibre.fi Metsä Fibre on johtava biotuotteiden ja bioenergian valmistaja. Selluliiketoiminnan tuotemerkki on Botnia ja sahaliiketoiminnan tuotemerkki Metsä Nordic Timber. Yhtiön valkaistut havu- ja koivusellut on kehitetty korkealaatuisen kartongin, pehmo- ja painopaperin sekä erikoistuotteiden valmistukseen. Kuusi- ja mäntysahatavaran pääkäyttökohteet ovat rakentamisen ja sisustamisen tuotteet sekä ikkuna-, ovi- ja pakkausteollisuuden raaka-aineet. Vuonna 2017 Metsä Fibren liikevaihto oli 1,9 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 1 200 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia.

Tilaa